Сделки

Пари

Годишното общо събрание на "Арома" АД е гласувало сумата от 464 755 лв. да бъде разпределена като дивидент за 2014 година. Брутната стойност за една акция е 0.03 лв. и тя е минималната в историята на козметичната фирма. За последен път акционерите й участваха в разпределението на печалбата за 2006 година. Останалите 1 006 253 лв. от положителния финансов резултат ще бъдат внесени във фонд "Резервен".

Анита Алексиева и Евгений Иванов са били освободени от съвета на директорите. Даниела Белчева пък е избрана за нов член на борда с мандат от три години. Тя ще управлява фирмата заедно с Лукан Луканов – председател на съвета, и Димитър Луканов – заместник-председател и изпълнителен директор.

………….

От 23 юни спря търговията на "БФБ-София" с акциите на "Енерго-Про Продажби" АД – Варна. Решението е следствие от отписването на фирмата като публично дружество, както и издадената от нея емисия акции (1.501 млн. обикновени акции) от регистъра, воден от Комисията за финансов надзор. По тази причина борсовият оператор прекрати регистрацията на книжата на ЕРП дружеството на Основен пазар, Сегмент акции Standard.

След търговото предложение "Енерго-Про Варна" ЕООД събра 98.75% от акциите с право на глас. Според чл.157б от ЗППЦК неприелите търговото предложение акционери имат право да поискат мажоритарят да изкупи книжата им в срок от три месеца на цената от търговото. Това ще става при цена от 23.25 лв., въпреки че търговията с акциите на дружеството на "БФБ-София" вече е спряна.

…………

Печалбата на "Синергон холдинг" АД от 497 761 лв. остава неразпределена и дивиденти няма да се изплащат. Според изпълнителния директор Марин Стоянов при сегашната икономическа ситуация в страната капитализирането на положителния финансов резултат ще даде възможност да се стабилизират част от дъщерните дружества и ще се намалят плащанията за лихви по банковите кредити.

Акционерите са овластили управителния съвет да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до 30 млн. лв. в следващите пет години след разрешение от Комисията за финансов надзор. Гласувана е и съответната промяна в устава на бившия приватизационен фонд.

Членовете на надзорния съвет – Бедо Доганян, Щилиян Стоянов и Пламен Богоев – назависим член, са получили нов петгодишен мандат.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст