Рокади в борда на директорите на “Слънчев бряг”

слънчев бряг

В разгара на летния сезон "Слънчев бряг" АД е с нов съвет на директорите. Държавата, като мажоритарен собственик на 75% от акциите с право на глас, избра предложените от нея мениджъри. Останалите книжа са собственост на дребни акционери, но те нямат думата в управлението на морския курорт.

Поради изтичане на мандата на мениджърите – Златко Димитров, Иво Маринов, Константин Лефтеров, Соня Енилова и Мариела Павлова, общото събрание ги освобождава от отговорност за дейността им и от длъжност. 

Живко Табаков (съветник на министъра на туризма Николина Ангелкова), Живко Димитров (общински съветник от ГЕРБ в Бургас, председател на комисията по общинска собственост и член на комисията по правни въпроси), Неделина Ташева (специалист-организатор в сектор туризъм) и Лидия Иванова (магистър – машинен инженер) са новите имена в борда на директорите на "Слънчев бряг" АД. Досегашният изпълнителен директор на туристическото дружество – Златко Димитров (магистър по счетоводство и контрол), единствен запазва поста си. Лидия Иванова ще бъде и председател на борда. Всички директори ще имат мандат за управление на туристическото дружество от три години. Възнаграждението им ще е в размер, определен от чл.33 на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. 

Рокада има и в Одитния комитет на дружеството. Досегашните му членове са освободени, а съставът му е попълнен с членовете на новия съвет на директорите. За председател на Одитния комитет е избран Живко Димитров. За своята дейност те ще получават месечна заплата, която е равна на 50% от възнаграждението на членовете на съвета на директорите.

Акционерите са приели годишния финансов отчет на "Слънчев бряг" АД за 2013 г., в който е записана загуба в размер на 1.668 млн. лева. Счетоводните документи за миналата година обаче ще бъдат разгледани на следващо общо събрание на акционерите, като сега беше избран само одитор. Това е Георги Дочев, който ще извърши независим финансов одит на годишния отчет на туристическата фирма за 2014-а. Загубата в него е намалена двойно – до 873 хил. лева.

Черноморският ни курорт "Слънчев бряг" засега остава извън плановете за приватизация. Но го "подготвят", става ясно от сайта на Агенцията за приватизация. Това означава, че е в групата фирми, в които се уточнява собственост, допълват се документите за изготвяне на правните анализи, приватизационните оценки и информационните меморандуми. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст