Създават Фонд за енергийна сигурност

Министерски съвет

Правителството е намерило решение как да не се вдига цената на тока и същевременно да се спре трупането на дефицити в енергетиката. Това съобщи вицепремиерът Томислав Дончев след двучасова среща по темата между министри, работодатели и синдикати.

"Положихме много сериозни усилия да се справим с предизвикателствата в сектор енергетика", каза Дончев, като изтъкна, че е намерено добро решение за справяне. "Това е принципното решение, което ще гарантира баланс и сигурност в страната. Претендираме, че моделът почива на основния принцип на справедливостта", допълни той.

Енергийният министър Теменужка Петкова обяви, че има обединение по няколко точки, с изпълнението на които системата ще излезе от тежката ситуация в момента. Прогресът ще се случи с промяна в законодателството – в Закона за енергетиката и за енергията от възобновяемите източници.

Предвижда се с промяна в Закона за енергията от възобновяеми източници общественият доставчик да изкупува по преференциални цени само количествата електрическа енергия, които осигуряват приход на ВЕИ производителите. По този начин няма да се допусне завишаване на нормата на възвращаемост в сравнение със заложената при определяне на преференциалните цени.

Положителният ефект за обществения доставчик от тази мярка по предварителни данни ще е около 50 млн. лв. Измененията предвиждат и количествата енергия, надхвърлящи определения от КЕВР праг, да не се изкупуват по преференциални цени, а по цена за излишък на балансиращия пазар.

Изцяло нова разпоредба в закона за енергията от екоизточници ще позволи на Комисията за енергийно и водно регулиране да измени цените за изкупуване на тока от тях на база резултатите от извършените от Агенцията за държавна финансова инспекция проверки.

Инспекциите следва да установят дали инвестициите, свързани с изграждането на енергийния обект и формиращи преференциалните цени, не надвишават действителните разходи. В допълнение на КЕВР се дава правна възможност да прекрати плащанията по преференциални цени на ВЕИ, финансирани от публични източници.

С изпълнението на тази мярка ще бъде преодоляно двойното подпомагане на тези производители, които са изградили проектите си със средства от национална или европейска схема, а енергията им се изкупува по преференциални цени.

Създава се Фонд "Сигурност на електроенергийната система", който да компенсира недостига на средства за покриване на разходите на Националната електрическа компания. Вноски във фонда ще правят всички производители на електрическа енергия – те ще възлизат на 5% от месечните им приходи от продадена ел. енергия. Освен това в него ще постъпват и приходите от продажбата на въглеродни емисии, както и събраните суми от такса "задължение към обществото". Новосъздаденият фонд ще се управлява от 7 членове, включително и представители на енергийните производители. Очаква се събраните приходи във фонда да са над 200 млн. лв. на годишна база.

Енергийният министър Теменужка Петкова обяви, че вече е издала заповед, с която Българският енергиен холдинг се задължава да предприеме действия за намаляване на административните си разходи с минимум 10%. Според предварителните разчети ще бъдат спестени около 20 млн. лв. само до края на настоящата година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст