България продължава с процедурите по “Южен поток”

южен поток

Българското правителство продължава да следва процедурите по строителството на газопровода "Южен поток", въпреки обявения от Русия в медиите отказ от проекта. Причината е, че страната ни все още не е получила официално писмено потвърждение от руските власти за спирането на проекта.

Затова на днешното си заседание кабинетът прие методика за оценяване на размера на обезщетението за учредяване на сервитут върху поземлен имот, представляващ морски плаж, част от крайбрежната плажна ивица, оценка на правото на строеж върху морското дъно и размера на преките разходи и пропуснатите ползи за България, произтичащи от ограниченията върху имота, който е публична държавна собственост. 

Следващите стъпки, които по закон Министерството на регионалното развитие е длъжно да предприеме, са избор на лицензиран оценител, определяне размера на обезщетенията и учредяване на вещните права с решение на Министерския съвет.

Към днешна дата България не е официално уведомена за прекратяването нa проекта за изграждане на газопровода "Южен поток". На 1 декември 2014 година замяната на "Южен поток" с "Турски поток" беше обявена от руския президент Владимир Путин по време на посещение в Анкара.

Българската държава обаче е длъжна да изпълнява своите задължения съгласно българското законодателство, защото неспазването на някое от тях би могло да се счита за неизпълнение, което от своя страна да доведе до евентуални съдебни процедури и финансови санкции.

Със заповед на министъра на регионалното развитие от юли 2014-а е одобрен подробен устройствен план за обект "Морски газопровод "Южен поток – Български сектор" за част от морския плаж "Паша дере 1", част от крайбрежната плажна ивица и за морската част на линейната инфраструктура, включваща трасето на газопровода в териториалните води на България до границата с Изключителната икономическа зона в Черно море.

Заповедта е влязла в сила през месец октомври 2014 година. Преди одобряване на инвестиционните проекти и издаване на съответните разрешения за строеж е необходимо да бъдат уредени вещноправните отношения между държавата, от една страна, и дружеството, което ще изгражда обекта, от друга страна.

Въз основа на одобреното задание е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на методиката. В нея са представени различни методи и подходи с оглед осигуряване на всеобхватност и прогнозируемост на евентуалните преки разходи и пропуснати ползи по време на строителството и експоатацията на обекта. По този начин ще бъде постигната оптимална защита на държавния интерес, включително в контекста на дългосрочните политики, провеждани от българската държава.

Освен това страната ни ще трябва да избере лицензиран оценител, който да определи размера на обезщетенията и да учреди вещните права с решение на Министерския съвет.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст