4 стр.

пресконференция - резултати от ежегодното проучване на EOS Group „Европейски навици на плащане“ Светла Петрова

България следва положителните тенденции в Европа за

подобряване на навиците на плащане

Бизнесът все повече партнира с експерти по събиране нa

вземания

Културата на плащане в европейските държави се подобрява – това показват данните от ежегодното проучване на EOS Груп за 2015 г. „Навици за плащане в Европа“. Положителната тенденция е налице и България, макар и все още страната да е в дъното на класацията по редовни плащания – средно 74% (70% през 2014 г.) от фактурите се плащат в договорените срокове при 78% за Европа (спрямо 75% година по-рано). С 28% забавени и отписани плащания общо за 2015 г. (при 33% през 2014 г.), българските бизнес клиенти са по-недисциплинирани дори от тези в Гърция и Русия, където сме свидетели на сериозни икономически кризи. Гражданите, от своя страна, бавят или оставят неплатени общо 22% от фактурите си, докато през миналата година този дял е бил 26%. Подобрението в целия регион на Източна Европа, е по-забележимо при бизнес клиентите – забавените и отписани плащания при тях намаляват от 29% на 26%, докато при гражданите спадът е от 25% на 23%. Данните за цяла Европа показват сходни тенденции – спад на забавените и отписани вземания при бизнес клиентите от 27% на 23% и от 22% на 20%, съответно за гражданите. Срокът за отсрочено плащане в България тази година не отбелязва промяна и остава 33 дни спрямо 36 дни средно за Източна Европа и 34 дни за цяла Европа. Сроковете на забава на фактурите след падеж от своя страна отбелязват подобрение – при средно 29 дни забава през 2014 г., през текущата година плащанията в България се бавят с 22 дни след падежа или отчитаме съкращаване на периода на просрочие за бизнес клиенти и граждани с една седмица. Периодът на забава след падежа в Източна Европа и Европа е идентичен и също намалява – от 27 дни през 2014 г. до 21 дни през текущата. Данните по сектори показват най-голямо подобрение в сферата на търговията – 23% просрочени и отписани вземания при 37% година по- рано, докато секторът на промишлеността единствен отчита влошаване – от 24% на 26% забавени и несъбрани вземания. Доставчиците на услуги отчитат спад от 30% до 28% по този показател. При периода на просрочие търговията отново е първенец със скъсяване с една трета на срока на забава – от 33 на 22 дни.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст