ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ВАС постанови решение по делото “Кара дере” в полза на РИОСВ-Бургас

ВАС

С Решение № 10855/19 октомври 2015 г., постановено по адм.д. 4406/2015 г., Върховният административен съд (ВАС) в състав с председател съдия Андрей Икономов обезсилва решение №253/11 февруари 2015 г., постановено по адм. д. 2271/2014 г. на Административен съд – Бургас, оставя без разглеждане жалбата на „Макси I“ АД против това решение и прекратява изцяло производството по делото с присъждане на разноски в полза на РИОСВ-Бургас. Съдебното решението е постановено след конституирането като страни и на Българска Фондация „Биоразнообразие“ и „Българско сдружение за защита на птиците“.

След постановяване на това окончателно и необжалваемо съдебно решение на Върховния административен съд, пред РИОСВ-Бургас следва да продължи процедурата по инвестиционното предложение на „Макси I“АД, но на етап уведомяване на компетентните органи по околната среда и засегнатото население.

Предходното решение № БС-78/06.10.2014 г. на директора на РИОСВ-Бургас, според което не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда за изграждането на луксозен къмпинг, трябва да се счита за окончателно оттеглено и не пораждащо правни последици.
 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст