Над 100 млн. лв. излизат на трудовия пазар

Парламент контрол вицепермиерите - Ивайло Калфин мин. на труда и соц. политика

Програми и проекти за над 107.5 млн. лв. са одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съобщиха от социалното министерство. Новите схеми са свързани с пазара на труда, социалното включване на хора от рисковите групи и с повишаване на компетенциите на работещите в сферата на здравеопазването.

С бюджет от 10 млн. лв. стартира програмата "Обучение на възрастни, преминали курсове на ограмотяване. Тя е насочена към интеграцията на дългосрочно безработните и хората в трудоспособна възраст, които са с основно или без никакво образование. В обучения и дейности за подпомагане намирането на работа приоритетно ще бъдат включвани безработни младежи на възраст до 24 години. Очаква се в операцията да участват над 6 хиляди безработни.

Други 5 млн. лв. ще струва въвеждането на ваучерна система за предоставяне на услуги в дома. Това е иновативна практика за домашни помощници, а създадените за целта 600 нови работни места ще бъдат наети от безработни. В сферата на социалното включване е одобрена програма с бюджет 80 млн. лв. за повишаване качеството на живот, социалното включване и трайната интеграция на най-маргинализираните общности. Две операции на обща стойност 12.5 млн. лв. ще подкрепят устойчиви политики за запазването и развитието на човешките ресурси в здравната система.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст