Прокурори от Апелативната зона – Пловдив и членове на ВСС обсъдиха прекрояване на съдебната карта

Съд Пловдив

Прокурори от Апелативната зона в Пловдив, която включва прокуратурите в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали, дискутираха днес критериите за прекрояване на съдебната карта в България. Обсъждането се провежда след направен анализ от работна група от членове на ВСС и прокурори от страната за актуализиране на критериите за оптимизиране на щатната численост на прокурорите и администрацията по съответните нива и натовареността. На срещата, която се проведе в Апелативна прокуратура-Пловдив, присъстваха членовете на ВСС – Румен Боев и Мария Кузманова, и Иван Даскалов, апелативен прокурор на Пловдив.

Една част от административните ръководители възприемат принципно констатациите и предложенията, посочени в доклада на работната група. Те споделят виждането, че закриването на някои районни прокуратури с оглед съответствието между структурата на съдилищата и прокуратурите не е противоконституционно. Други изразяват резерви за закриване на районни прокуратури с щат до пет магистрати. Трети административни ръководители  възприемат, че структурата на съдилищата трябва да съответства на тази на прокуратурите.

От Окръжна прокуратура-Кърджали правят анализ за реална възможност за евентуална реорганизация на районните прокуратури в Момчилград, Крумовград и Ардино в посока към концентрация на ресурса им в Районната прокуратура в Кърджали и закриването им като организационно-административни единици. За повишаване качеството и ефективността на прокурорската работа би могло да има значение увеличаването на състава на Районна прокуратура-Кърджали с още девет прокурорски щата.

Магистратите смятат, че реорганизацията на съдебната карта следва да бъде извършена при спазване на ясно очертани общи критерии, но като се отчитат индивидуалните характеристики на населените места.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст