Чавдар

ЧАВДАР

 

В офиса на Националната агенция по приходите /НАП/ в Плевен ще бъде представена лотарията "Касов бон", организирана от Министерството на финансите и НАП. /МР/

* * *

Целта е да бъде осигурен съвместен ресурс за инвестиции и европроекти

23.11.2015 Инвестор, Българската банка за развитие (ББР) съобщи за нова инициатива за съвместно финансиране на бизнеса в партньорство с търговските банки, като изразява готовност да споделя до 50% от риска по отпуснатите кредити. Към момента рамкови договори са подписани с Алианц Банк, Българо-американска кредитна банка, Интернешънъл Асет Банк, Д Банк,Обединена българска банка, Централна кооперативна банка и Юробанк България, като се очаква към инициативата да се присъединят и други банки.

Целта на програмата е осигуряване на съвместен ресурс за инвестиционното кредитиране, проектното финансиране за иновации, увеличаване на конкурентоспособността, административния капацитет, експортния потенциал на българския бизнес, съобщи банката.

ББР, в партньорство с търговските банки, ще осигурява финансиране също за проекти, финансирани от еврофондовете. Инициативата е насочена към юридически лица с частна, общинска или държавна собственост, еднолични търговци, частни земеделски производители и общини.

ББР и банките-партньори по тази инициатива не са ограничени с предварително зададени параметри за бъдещото съфинансиране, като запазват своята автономност при вземането на всички решения, съпътстващи и предхождащи кредитния процес.

Програмата позволява включването и на други банки, включително чуждестранни финансови институции или техни клонове, опериращи в България, като кредитори по конкретен синдикиран заем.

…………..

Абаджиев: Над 1 млрд. лв. са изплатили пенсионните дружества за 2002-2015 г.

23.11.2015 Инвестор, Доходността на фондовете в периода от 2002 до 2014 г. е средно около 5-6%, обясни председателят на БАДДПО

Над 1 млрд. лв. са изплатили пенсионноосигурителните дружества в периода от 2002 г. до 30 септември 2015 г., докато за периода 2002-2014 г. фондовете са постигнали средна геометрична доходност от около 5-6%. Това коментира председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) Никола Абаджиев в седмичното обзорно пазарно предаване Bloomberg TV България „Invest/Or“, излъчено на 22 ноември.

Данните на БАДДПО показват, че от тези начислени и изплатени суми 754,287 млн. лв. са получили осигурените лица под формата на допълнителна пенсия или наследени средства, 107,666 млн. лв. е еднократната вноска на дружествата в Националния осигурителен институт (НОИ), направена през март 2011 г. във връзка с професионалните фондове, а други 300 млн. лв. са преведени еднократно по силата на параграф 4 от Кодекса за социално осигуряване, касаещ ранно пенсиониращите се. 

Още по темата

Абаджиев: Прехвърлянето на вноски за втора пенсия носи загуби

От изплатените близо 755 млн. лв. на осигурените лица 692,441 млн. лв. са от доброволните пенсионни фондове (ДПФ), 32,913 млн. лв. от универсалните пенсионни фондове (УПФ), а 28,933 млн. лв. – от професионалните (ППФ), показва справка на БАДДПО с разбивка по видове фондове.

Близо 9 млрд. лв. се намират по индивидуалните сметки на осигурените лица в пенсионните фондове, коментира още дейността на пенсионните компании Никола Абаджиев.

„Около 2,5 млрд. лв. от тях са вследствие на инвестиране на техните средства от пенсионноосигурителните дружества и фондове”, добави председателят БАДДПО. Специалистът отчита като доста оптимистични резултатите на пенсионните фондове от началото на годината до 30 септември 2015 г. въпреки редицата предизвикателства в хода на годината.

„Активите на пенсионните фондове и през тази година растат с добри темпове, като нарастването им през деветте месеца, сравнено със същия период за предходната година, е 13%. Това, както и темповете на нарастване на броя на осигурените лица в отделните фондове, са един добър резултат”, каза Никола Абаджиев.

Показателите са добри, но трудностите, с които се сблъсква БАДДПО, са свързани с пенсионната реформа и дебатите в края на 2014 г. и началото на 2015 г.

„В края на миналата година асоциацията заедно с всички пенсионноосигурителни дружества имаха възможността да поставят своята дейност пред всички държавни институции, включително и пред Народното събрание. Имаше насрочена комисия за проверка на дейността на пенсионноосигурителните дружества. Това бе свързано с промените, които правителството направи. Правя чест и на управляващите, и на пенсионно осигурителни дружества, че в крайна сметка изводът е, че средствата в пенсионните фондове са управлявани добре”, добави Абаджиев.

Още по темата

Около 90% от желаещите да прехвърлят парите си в НОИ са от сектор "Сигурност"

На 26 ноември изтича срокът на търга за стрес тестовете в небанковия сектор

Таксите и удръжките формират 81,3% от приходите на пенсионните фондове

Нетните активи на пенсионните фондове с 12,7% ръст за година

Прехвърлянето на частни партиди в НОИ лишава хората от достойни пенсии

 

Той припомни за честите заседания на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание с участието на представители от осигурителната индустрия и за дейността на временната комисия, която се занимаваше с тяхната дейност в опит да се намери път към реформи в сектора.

Абаджиев не пропусна да спомене и за приетите в края на 2014 г. „едни прибързани промени“ в Кодекса на социалното осигуряване, касаещи дейността на пенсионните фондове, свързани с избора на лицата да се осигуряват само в НОИ.

„Продължаваме своята дейност и се надяваме, че това няма да ни се отрази, но така или иначе предизвикателството е голямо. Не сме оптимисти, че финансовите резултати, които сега показваме, следващата година ще бъдат в такива параметри. Притеснени сме, че тези промени ще доведат до сблъсък с капиталовите пенсионни фондове и НОИ, т.е. между първия и втория стълб. Това е един от недостатъците им”, обяснява риска специалистът.

Абаджиев има опасения и че въпросните промени ще имат отрицателни последствия върху правата на осигурените лица.

„Прехвърляйки се в НОИ, те ще загубят някои свои права – средствата им ще отидат в т.нар. „Сребърен фонд“, т.е. те повече няма да имат никаква допълнителна доходност по тези средства, ще загубят и права по отношение на наследяването на средствата”, коментира Абаджиев.

Председателят на БАДДПО разясни и повече подробности за доходността и възможността за прехвърляне на партиди от частните пенсионни фондове в дейността на общественото осигуряване и обърна специални внимание на последиците от влизането в сила на тази промяна.

„Хората, които желаят да прехвърлят пенсионното си осигуряване от универсалните към държавните пенсионни фондове са основно полицаи и военни, на които скоро им предстои пенсиониране, и така ще им бъде начислена по-висока пенсия. Очаквахме да няма наплив на хора, които искат да се отказват от капиталовите пенсионни фондове и да се прехвърлят в НОИ – така биха загубила една добра възможност да получат допълнителна пенсия, тъй като натрупващите се пари работят за тях”, каза специалистът.

Според него хората, които добре се ориентират в ситуацията, и тези, които имат значителни натрупвания по своите индивидуални партиди, едва ли ще предпочетат да ги = прехвърлят в НОИ.

„Съветваме да не се прибързва с това прехвърляне, което би могло да бъде направено до 5 години. преди пенсиониране”, разясни Никола Абаджиев.

Той продължи с коментарите си относно начислените и изплатени суми от пенсионните фондове.

„Пикът на плащанията ще започне, когато хората започнат да получават пенсиите си от фондовете, където имаме повече от 3 млн. осигурени лица”, подчерта председателят на БАДДПО.

За периода от 30 септември 2013 г. до 30 септември 2015 г. доходността е била около 3,5%, а за периода 30. 06. 2013 г. – 30. 06. 2015 г. доходността на всички пенсионни фондове е била над 6%, посочи Абаджиев.

Той добави, че като цяло за периода от 2002 до 2014 г. средната геометрична доходност на пенсионните фондове е между 5% и 6 %. По-конкретно УПФ носят 5,6%, ППФ – 5,34%, а ДПФ – 5,02 на сто, показват данни на БАДДПО.

„100 лв., вложени в даден пенсионен фонд през 2002 г., вече са нараснали два пъти. Тази средна доходност се получава и въпреки срива на капиталовите пазари през 2008 г.”, обясни подробно Никола Абаджиев и посъветва хората относно допълнителното пенсионно осигуряване да бъде дългосрочно, но с малки суми, за да се получи този ефект на капитализиране на средствата, които се влагат.

Цялото интервю с председателя на БАДДПО Никола Абаджиев гледайте в записите от предаването „Invest/Or“

…………..

23.11.2015 Капитал Daily

Министерство на финансите тайно пласира 50 млн. евро дълг. Изненадващо и без предварително разгласяване Министерството на финансите изтегли 50 млн. евро заем чрез частно пласиране на 20-годишни държавни облигации по цена, по-ниска от тази, която предлагат в момента международните пазари за същата емисия. Облагодетелстван от този марж е купувачът, който може веднага да препродаде книжата с гарантирана печалба или да отчете счетоводна печалба от разликата между цената на придобиване и пазарната им стойност. Данните се виждат в търговската информационна система на борсата в Люксембург и на терминалите на Bloomberg. Те не показват кой е записал облигациите, а от финансовото министерство още не са отговорили на въпросите на "Капитал". След тях изпратиха прессъобщение до всички медии, от което не става ясен купувачът и целта на емисията.

Порцията нов дълг не излиза извън рамките на позволеното в бюджета за годината, но пазарните участници не я очакваха, а и правителството не е обявявало извънредна нужда от финансиране – напротив: на вътрешния пазар на ДЦК доста селективно бяха отказвани търгове, когато цената не удовлетворяваше министерството. Проблемното в случая е начинът, по който е подходило министерството, най-малкото защото ако процедурата бе публична, кандидатите щяха да са повече и държавата щеше да получи най-добрата възможна цена за облигациите. А цялата прикритост поставя ребром въпроса и дали не става въпрос за целенасочено облагодетелстване на конкретен купувач. Сега данъкоплатците имат основание за недоволство заради неизгодност на сделката и привкус на договаряне "под масата".

Постфактум

За сделката се разбра в четвъртък, когато информационната система на Bloomberg показа промяна в номинала на емисията на България с падеж 2035 г. от 850 млн. евро на 900 млн. евро. Това са книжата, които бяха пласирани през март в общ пакет с още две по-къси по срочност облигационни емисии на обща стойност 3.1 млрд. евро (виж карето). В петък на борсата в Люксембург, където книжата са качени за търговия, се потвърди, че е имало преотваряне на емисията и че е издаден допълнителен транш от нея в размер на 50 млн. евро.

Пласирането на облигациите е станало на 13 ноември, петък, при условията на частно предлагане, като за него не са знаели предварително нито участниците на местния пазар, нито големите международни банки, които традиционно купуват български дълг, показа допитване на "Капитал" в професионалните среди.

Мениджър на предлагането е Goldman Sachs International, се вижда още от публично достъпните документи. Не е ясно кога и по какви критерии той е бил избран от финансовото министерство да обслужи процедурата. Държавата има договор със Citigroup, HSBC, SG и Unicredit да обслужват пласирането на външен дълг до 2017 г.

Самата операция е приключила с продажба на книжата при цена 88.514% от номинала, или с доходност от 3.98%. Преглед на пазарните котировки на емисията за 13 ноември показва, че в този ден цената е била по-висока – над 91% от номинала, а доходността е била по-ниска и на ниво от 3.72%. С други думи, държавата е продала по-евтино облигации, за които е можела да вземе повече.

"Самият характер на сделката не предполага нейното предварително публично анонсиране, a е вследствие на заявен интерес от страна на глобален инвеститор да придобие книжа от облигациите чрез избран от него дилър в условия на конфиденциалност до сетълмента по сделката", съобщиха от финансовото министерство. Оттам публикуваха информация едва към 17 ч. в петък , когато приключи и сетълментът на сделката на Люксембургската фондова борса. В съобщението на министерството се прави аналогия между доходността на новоемитираните български еврооблигации и тази на 20-годишните румънски ДЦК, която, така представена, изглежда съпоставима. Това обаче не е много коректно, тъй експертите можеха да направят сравнение с нивата, на които се търгуват българските облигации на международните пазари в момента. То обаче не е в подкрепа на внушението, че пласирането е постигнало удовлетворителен за данъкоплатците резултат.

………….

Симеон Дянков: България харчи повече пари, отколкото разполага

23 Ноември 2015 10:21 Инфосток

http://www.infostock.bg/download/images/custom/Simeon%20Djankov2.jpgБюджет 2016 не е бюджет на реформи, пицата е тиха, незабележима и няма да се запомни с нещо особено. Това каза бившият финансов министър Симеон Дянков в сутрешния блок на bTV. Според него, през последните години България харчи повече пари, отколкото разполага, и няма "затягане на коланите".

По думите на Дянков страната вече се намира в дългова спирала. „С бюджета кабинетът си гарантира спокойствие, но не може година след година да е така. Дори и да можеш да овладееш ситуацията, накрая плащаш големи лихви", каза той.

При представянето на Бюджет 2016 за първо гласуване в парламента финансовият министър Владислав Горанов го определи с три думи: стабилност, реалистичност и резултати. В него са заложени приходи от 33 млрд. лв., разходи – 34.8 млрд. лв., дефицит – 1.8 млрд. лв., или 2%. Предвиден е растеж на БВП с 2.6%.

Дянков обаче смята, че по-големите дефицит и дълг ще бъдат проблем в бъдеще, защото ще трябва да се вдигнат данъците. „Въпреки това, за мен бюджет 2016 е положителна стъпка спрямо 2015 и 2014 година, които бяха лоши бюджетно за България", каза още бившият финансов министър.

Дянков очерта още един възможен проблем в новия бюджет – заложената концесия на Летище София, от която се очакват приходи от около 600 милиона. „Стъпката към такава концесия е добра, летището може да се развие повече, но дали толкова пари и толкова бързо могат да се вземат, аз се съмнявам", посочи той.

Бившият финансов министър определи вдигането на цената на винетките като правилно и закъсняло решение. „Много се строи, много ново се открива, но трябва да се пази – Европа не ни дава пари за доизграждане и запазване на пътищата", каза Дянков. Според него новата цена на винетките ще балансира по-смислено целия транспортен сектор, като така ще могат да се отделят и повече пари за БДЖ.

По думите на Дянков страната вече се намира в дългова спирала. „С бюджета кабинетът си гарантира спокойствие, но не може година след година да е така. Дори и да можеш да овладееш ситуацията, накрая плащаш големи лихви", каза той.

„Реформи като тази в МВР би трябвало да се свършат преди да бъде изготвен бюджетът, а не да се появяват като изненада", каза Симеон Дянков. Според него с всяко отлагане на една реформа шансът тя да се случи е по-малък. „Те не разполагат с пари за принтери и тонери, понеже имат твърде много придобивки, останали от миналото", допълни Дянков. Според него 20-те заплати на служителите в сектор "Сигурност", които им се полагат при пенсиониране, са останали именно от комунистическо време.

Симеон Дянков даде добра оценка на правителството: „Управлението се справя добре, местните избори го показаха." Според него спокойствието е гарантирано за следващите години, а дали ще последват сериозни реформи, предстои да видим.

Той допълни, че все още се чува с премиера Бойко Борисов по финансови въпроси.

……………

НАП и службите ще имат бърз достъп до банкови сметки на фирми и граждани

БНБ ще поддържа регистър със сметки, без обаче да дава информация за наличностите

23.11.2015 Капитал, Всеки месец банките ще изпращат данни до централната банка и веднъж годишно до приходната агенция

Депутатите одобриха окончателно създаването на електронен регистър на банковите сметки на фирми и граждани, до който бърз достъп ще имат Националната агенция за приходите (НАП) и правораздавателните органи. В мотивите към промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за кредитните институции е записано, че целта е оптимизиране на процеса по установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски, както и с подобряване на събираемостта на публичните вземания.

Всеки месец финансовите институции ще трябва да изпращат данни до електронната информационна система с номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки. Сумите по сметките няма да се разкриват. Достъп до информацията ще имат органите на съдебната власт, Главна дирекция "Национална полиция" и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на МВР, ДАНС, НАП и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Предвижда се електронната система да е активна от 1 януари 2017 г.

Международно сътрудничество

Освен към големия регистър на БНБ банките ще трябва да изпращат веднъж годишно (до 30 юни) и данни към НАП. Тази промяна се прави във връзка с разпоредби на европейска директива за автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Целта е да се улесни междуинституционалното взаимодействие, тъй като според европейската комисия през последните години трудностите, свързани с данъчните измами и укриването на данъци, са нараснали. Европейският парламент ратифицира текстовете в края на 2013 г.

Освен всички други данни НАП ще събира информация за наличностите по всички сметки, включително и по застрахователен договор. В случай на попечителска сметка ще се подава общият брутен размер на лихвите, дивидентите и други доходи, възникнали във връзка с активите, държани по сметката през календарната година. Ако някоя финансова институция пропусне да даде данни, се глобява с до 250 лв. за всяка финансова сметка. При повторно нарушение наказанието е санкция в размер до 500 лв.

Банките ще предоставят данни както за български, така и за други граждани и фирми от Европейския съюз. Информацията ще бъде изпращана регулярно от НАП до останалите данъчни служби в ЕС, които ще имат същия ангажимент към България. Обменът на информация ще започне от 1 януари 2017 г. Приходната агенция ще изпраща информация и за граждани на САЩ. Данните, които нашите партньори ще получават, са за банкови сметки, депозити, постъпления от продажба или купуване на финансови активи.

Защо се прави

Идеята за създаването на регистър в БНБ, подобен на кредитния, беше лансирана за първи път от финансовия министър Владислав Горанов в началото на 2015 г. Тогава той обясни, че в момента справките стават трудно, тъй като администрацията трябва да изпрати запитване до всяка банка в България. "Процесът тече с месеци и понякога информацията се оказва безполезна", каза тогава министърът.

Експерти от банковите среди обаче изразиха съмнение доколко този регистър ще може да работи коректно, тъй като в момента данните от различните информационни системи се събират и съхраняват по различни начини. Във връзка с това в ДОПК е записано, че банките ще трябва да изпращат информацията в "стандартизиран вид".

НАП също ще получава данни за наличностите по сметките.

………….

Четири фонда оспорват в съда прехвърлянето на втората пенсия към НОИ

Действието на наредбата може да причини значителни и непоправими вреди, смятат дружествата

Десислава Колева

Четири от деветте частни пенсионни дружества обжалват в съда наредбата за реда, по който парите за втора пенсия се прехвърлят към НОИ. Наредбата бе подготвена от финансовия министър и влезе в сила в началото на септември. С нея реално бе въведена възможността на осигурените, родени след 1959 г., да изберат да внасят пълната си вноска за пенсия само в държавния фонд. За два месеца над 1000 работещи са подали заявления до данъчните, за да се осигуряват само в държавния фонд.

Частните дружества, които управляват общо 8 пенсионни фонда – универсални и професионални, са поискали от Върховния административен съд да спре действието на нормативния акт, но магистратите са отхвърлили иска като неоснователен. Те обаче ще се произнесат по жалбата по същество.

Според фондовете действието на наредбата "може да причини значителни и непоправими вреди" както за тях самите, така и за осигурените. Дружествата смятат аргументите на министъра на финансите, че наредбата не води до допълнителни разходи за засегнатите страни или на държавните институции, за неверни. И посочват, че ще трябва да правят разходи за прехвърляне на средствата към сметките на НАП, за пощенските услуги за уведомяване на осигурените лица за размера на сумите по индивидуалните им партиди, за труд на служителите си. Парите за втора пенсия са инвестирани във финансови инструменти и при поискването им трябва да се изтеглят от тези инвестиции, което ще донесе трансакционни разходи. "Отчитайки структурата на портфейлите, може да се направи извод, че загуби биха понесли и общо всички участници на Българската фондова борса", пишат фондовете.

Другите мотиви са свързани конкретно с реда, по който ще става прехвърлянето на вноските и сумите по индивидуалните партиди. Той предвижда осигурените да подават заявление до НАП, което не е нотариално заверено и дори без да посочат фонда, в който в момента се осигуряват. "Предвидената наредба явно предполага, че след като се подават пред държавна институция, то това е достатъчно, за да се гарантира свободната воля на лицата. НАП обаче е заинтересована страна предвид нейния интерес възможно най-много средства да постъпят в ДОО, поради което възникват притеснения за безпристрастността и обективността", се посочва в жалбата. Фондовете се опасяват от злоупотреби и сериозни съмнения дали хората ще правят информиран и свободен избор. Фондовете възразяват срещу разпоредбата, според която финансовото министерство ще получава справка от НАП за всеки човек, решил да се върне към капиталовия стълб заедно с личната информация за размера на осигуровките му.

През лятото няколко десетки граждани се обърнаха с искане към омбудсмана да сезира Конституционния съд за промените в Кодекса за социално осигуряване. Според тях скритата цел на този избор е "нездрав интерес да се национализират пенсионните спестявания" на хората, за да се използват за текущи плащания на пенсиите.

СМЕТКИ

Според изчисленията универсалните пенсионни фондове ще загубят средно за всеки един, избрал да се прехвърли в НОИ, 15.32 лв. от таксите за период от шест месеца. Това е срокът, в който фондът ще трябва да прехвърли парите в НАП. За професионалните фондове загубата от човек средно ще е 24.28 лв. За осигурените хора са изчислени загуби на база на пропуснатите допълнителни средства от доходността за една година. След като прехвърлят осигуровките си в НОИ, парите от индивидуалните партиди на всеки осигурен ще стоят във виртуална сметка в Сребърния фонд, където няма да се трупа доходност. Така, ако след години осигуреният реши, че иска отново да се върне в капиталовия стълб, то ще получи толкова, колкото е внесъл. За осигурените от трета категория, родени след 1959 г., в универсален пенсионен фонд пропусната полза ще е в размер на 101.88 лв. От сумата са извадени удържаните такси. За хората от първа и втора категория, които се осигуряват в професионален фонд, загубата за една година ще е средно 154.27 лв.

В бюджета на Държавния осигурителен институт са заложени 140 млн. лв. приходи от осигурителни вноски на хората, които ще изберат да се прехвърлят към НОИ, според експерти най-вероятно сумата ще е около 200 млн. лв.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст