ВСС дебатира с административните ръководители от Варненския апелативен район оптимизирането на съдебната карта

ВСС

Реорганизацията и оптимизирането на съдебната карта на районните съдилища в Апелативен район Варна бе темата на първата от серия дискусии, които ВСС организира по апелативни региони в страната. Ръководител на групата, избрана от ВСС, за да обсъдят актуалния проблем със съдебната карта на Варненския апелативен район е Юлияна Колева. В хода на дебатите взеха участие членовете на ВСС Димитър Узунов, Каролина Неделчева, Незабравка Стоева, Елка Атанасова, ръководния екип на Варненския апелативен съд, председателите на 6-те окръжни съдилища в региона и на голяма част от районните  съдилища.

Юлияна Колева представи идеите за оптимизиране на съдебната карта като посочи, че не се предвижда механично закриване на районни съдилища. Реорганизацията няма да засегне достъпа до съдебно-административни услуги на българските граждани, които  ще имат както и до настоящия момент достъп до Бюро „Съдимост”, до Служба по вписванията, както и до услуги, свързани с правораздавателната дейност. Дебатирани бяха основните критерии за оптимизирането на съдебната карта и целите, които преследва този процес –  постигане на равномерна натовареност, приложението на принципа за случайно разпределение на делата, подобряване на бързината на правораздавателната дейност, повишаване на възможностите за подобряване на квалификацията и на специализацията на магистратите. Промяната на съдебната карта е мотивирана от демографската характеристика на населението в България, което намалява, както и с намаляващия брой на постъпления от дела в по-голяма част от съдилищата в страната. „Оптимизирането на съдебната карта на районните съдилища както в Апелативен район Варна, така и в другите региони  ще бъде продължителен процес и резултат от задълбочено и широко обсъждане с действащите магистрати”, допълни Каролина Неделчева. Членовете на ВСС настояват за активност от страна на административните ръководители, за конкретни и мотивирани предложения, свързани със съдебната карта. „Трудно може да убедим обществото, че трябва да запазим Районен съд с двама съдии, в населено място с намаляващ брой на населението и с непрекъснато спадащ брой на делата, които разглеждат” коментира Елка Атанасова от ВСС и призова за мотивирани становища, свързани с предстоящата реорганизация.

Оптимизацията на съдебната карта на България трябва да върви в едно темпо и с въвеждането на информационни технологии в съдебния процес, с предвиждането на процесуални правила за осъществяване на процесуални действия без физическо присъствие на страните в съдебна зала, с въвеждането на механизъм за отдалечен достъп по електронен път до делата и с предоставянето на повече електронни услуги, поискаха действащите съдии, а членовете на ВСС ги увериха, че промяната на съдебната карта на който и да е апелативен район няма да се извърши без въвеждането на единна деловодна система.

„Окрупняването на съдилища е европейска тенденция”, посочи Димитър Узунов от ВСС. Тенденция, която е предшествана от намаляване броя на първоинстанционните съдилища в редица европейски страни. Това е практика, която ВСС е проучил и ще се опита да адаптира към българските условия.

На въпроса има ли финансово-икономически анализ на предложената реорганизация, който да е обвързан с резултатите от реформата, членовете на ВСС бяха категорични, че правосъдието няма цена, а финансовите параметри не са водещи в дебата за очакваните промени.

Задочно в дискусията участва и председателят на ВКС Лозан Панов, който изрично е помолил да бъдат предадени думите му, че „Съдът е държавата в едно населено място и той трябва да остане там. Това обаче не изключва възможността за по-доброто му менажиране” . Съдия №1 очаква честност и разум при дебатиране на въпросите около съдебната карта.
Днешният дебат във Варна е „реален опит от страна на ВСС да мисли и да анализира процесите, свързани с оптимизиране на съдебната карта с действащите съдии и с административните ръководители”, каза Незабравка Стоева от ВСС и насърчи участниците в дискусията „заедно да търсим аргументи, заедно да мотивираме промяната, заедно да се опитаме да преодоляваме липсата на обективност, възникваща понякога в реалната практика на съдилищата”. Като пример тя посочи драстичната разлика в натовареността на един съдия, който гледа на месец 30 и повече дела и друг, негов колега, който се произнася в друг съдебен район по 5 дела на месец, а възнаграждението им е еднакво. Необходимо е да изберем не само правилния подход за реорганизация на районните съдилища, но този процес да върви и с предложения за законодателни промени, констатираха съдиите
Дебатът във Варна бе обвързан и с оптимизирането на съдебната администрация, която в настоящия момент също е подложена на подробен анализ и предложения за редукция .
В следобедните часове членовете на ВСС се срещнаха и дебатираха въпросите с реорганизацията и оптимизирането на районните прокуратури в района на Апелативна прокуратура Варна.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст