ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Хора от ВСС и магистрати от Велико Търново обсъдиха съдебната карта

Съд Велико Търново

ВСС и търновски магистрати обсъдиха В сградата на Съдебната палата във Велико Търново се проведе среща на членовете на ВСС от екипа за осъществяване на реорганизация на съдебната карта в апелативен район Велико Търново с магистрати от района. В дискусията участваха координаторът на екипа на ВСС г-жа Милка Итова, както и членовете на ВСС г-н Димитър Узунов и г-н Румен Боев.

На срещата присъстваха над 40 магистрати, сред които председателите и зам.-председателите на окръжните и районните съдилища и окръжните и районните прокурори в апелативен район Велико Търново. Домакин на срещата бе Апелативен съд Велико Търново. Срещата бе част от серията дискусии по повод реорганизацията на съдебната карта, които Висшият съдебен съвет организира във всеки един от апелативните райони в страната и чиято цел е в диалогичен формат да се обсъдят въпроси, касаещи предстоящите промени.

Акцент на обсъждането бяха докладите за значението на районните съдилища и прокуратури в структурата на съдебната система и критериите за промяна на съдебната карта.

„Бих искала да ви успокоя, че това, което се тиражираше сред медийното пространство, че едва ли не че до края на годината ще имаме готовност и ще правим някакви сериозни реорганизации, закриване на съдилища, драстични съкращения на служители – абсолютно съм категорична, че това няма как да се случи в близко време”, увери присъстващите магистрати г-жа Милка Итова още в самото начало на обсъждането. Тя подчерта, че реформата може да бъде извършена по-безболезнено, ако се пренасочат наличните магистрати и служители в по-натоварените съдилища, като се използват възможностите, които предоставя чл. 194 от ЗСВ. Тя призова всички председатели на съдилища и прокуратури задълбочено да обмислят ефективното прилагане на тази законова възможност. „Драстичните мерки, като закриване на съдилища, трябва да се случат след сериозно обсъждане и консенсус между всички”, допълни г-жа Итова.

Румен Боев представи различните варианти за оптимизация, които могат да се приложат в съдебната система, като анализира и редица практики, прилагани в други държави. „Оптимизирането на дейността ни е неминуем процес”, категоричен бе г-н Боев, но допълни, че прекрояването на съдебната карта е само един от възможните варианти.

Янко Янев, председател на Апелативен съд Велико Търново и домакин на срещата представи пред членовете на ВСС и всички присъстващи съдии и прокурори становището на сформираната по негова заповед работна група, чиято цел бе детайлно да обсъди Доклада за значението на районните съдилища в структурата на съдебната система и критериите за промяна на съдебната карта на районните съдилища. Работната група на съдиите от апелативен район Велико Търново е обединена около становището, че единственият легален критерий, по който ВСС може да създава и закрива съдилища, да променя съдебните райони и седалищата на съдилищата е степента на натовареност на съответните съдилища и че всеки критерий извън степента на натовареност и гравитиращите около него съвсем специфични за съдебната дейност, не само не е законов, но е и извън възможността за преценка от ВСС.  „Всички останали фактори, относно съществуването на един съд извън степента на натовареност е необходимо да се преценят най-малко от Министерски съвет, респективно от министъра на правосъдието и той да посочи какво е виждането му относно закриването на един или друг съд от гледна точка на съответния регион и настоящата и бъдещата политика  там и всички други фактори, в това число и националната сигурност На практика, ако ВСС приложи всички критерии, които е предложил, ще извърши политическа дейност, за която няма нито капацитета, нито компетентността”, се посочва в становището на групата. Съдиите от работната група са категорични, че ВСС следва да изиска от Министъра на правосъдието обосновано становище за съдебната реформа от всеки един съд поотделно и че предложението за закриване на съдилища, следва да изходи задължително от другите власти, защото те са компетентни да посочат дали съществуването на един съд е необходимо с оглед настоящото и бъдещо развитие на региона, което е част от централната и местната държавна политика и политиката на органите на местното самоуправление.

Апелативният прокурор на Велико Търново Огнян Басарболиев заяви, че напълно подкрепя становището на работната група на съдиите и че то важи със същата сила и по отношение на структурите на прокуратурата.

Присъстващите на срещата магистрати бяха обединени около становището, че промяната на седалищата на съществуващите районни съдилища не бива да бъде самоцелна и да изхожда предимно от съображения за бюджетни икономии и че основните начала, от които следва да се ръководи реформата на съдебната карта на районните съдилища следва да бъдат повишаване на качеството на правосъдието при едновременно запазване и подобряване на достъпа до правосъдие на гражданите във всички негови аспекти.

В хода на дискусията бяха коментирани статутите на военните, специализираните и административните съдилища, като част от магистратите изразиха становище, че не следва обсъждането на евентуално прекрояване на съдебната карта да се концентрира изключително върху районните съдилища. Със свои становища и въпроси в дискусията се включиха г-н Александър Григоров, председател на Окръжен съд Плевен, г-жа Десислава Чалъкова, председател на Районен съд Велико Търново г-н Георги Чемширов, председател на Административен съд Велико Търново, г-н Милчо Ванев, съдия от Апелативен съд Велико Търново, окръжният прокурор на Русе г-н Георги Георгиев и др.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст