На Министерството на правосъдието са възстановени суми за изплатени обезщетения по съдебни решения

Министерство на правосъдието

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 25 231 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието. Средствата са предвидени по централния бюджет и с тях на МП ще се възстановят суми за изплатени през 2015 г. обезщетения по едностранна декларация от 2013 г. и четири приятелски споразумения, сключени през 2014 г.

Обезщетенията по едностранни декларации и приятелски споразумения се изплащат след постановяване на решение на Европейския съд по правата на човека, които в конкретните случаи са оповестени едва през 2015 г.

Одобрени бяха и вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на правосъдието. С тях неусвоените средства по бюджетните програми „Политика в областта на правосъдието” в размер на 6,8 млн. лв. и „Администрация” – 1,35 млн. лв., ще бъдат пренасочени за покриване на неразплатените задължения по бюджетните програми „Затвори – изолация на правонарушителите” и „Следствени арести и пробация”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст