ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Югозападното държавно предприятие констатира незаконна сеч на Витоша

незаконна сеч

Само ден след констатиране на сечта на немаркирани дървета в района на с. Чуйпетлово, Югозападното държавно предприятие предприе всички законови действия за изясняване на случая. Нарушението в сечище за промишлен дърводобив на територията на „ДЛС Витошко-Студена” е открито на 19 ноември т.г. от зам.-директора на стопанството. Ден по-късно, на 20 ноември, е извършена проверка от мобилните звена на ЮЗДП, която установява сеч на 349 немаркирани дървета. Издадена е заповед за спиране на сечта и анулиране на позволителното за сеч.

Впоследствие експерти на предприятието извършват допълнителни замервания с цел установяване количествата на добитата дървесина. Предписани са мерки за налагане на дисциплинарни наказания на служителите, допуснали нарушението, съставяне на акт на фирмата, изръшваща дърводобив, и уведомяване на компетентните органи.

На 4 декември са наказани отговорните служители от ловното стопанство. Извършена е годишна инвентаризация на обекта, като са уточнени общото количество добита дървесина и наличната в сечището. Изискани са обяснения от фирмата, извършваща дърводобива, и впоследствие е изготвен акт за нарушение на Закона за горите.

Предстои материалите по случая да бъдат предадени на компетентните органи.

Югозападното държавно предприятие реагира на всеки сигнал за незаконни посегателства в стопанисваните от него държавни горски територии и категорично отхвърля опитите на едни и същи заинтересовани страни да внушават обратното.

От началото на годината за различни нарушения 21 служители от териториални поделения са наказани по Кодекса на труда със „забележка”, „предупреждение за уволнение” и „уволнение”. За недостатъчно упражнен контрол директорите на 4 държавни горски стопанства са лишени от една брутна месечна работна заплата, съгласно сключения договор за управление с директора на ЮЗДП ДП Благоевград.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст