Внесоха обвинителен акт за неправомерно упражняване на адвокатска професия

адвокат

Районна прокуратура-Димитровград внесе обвинителен акт срещу Зорница Димитрова, на 51 г., от гр. Димитровград, за упражняване на професия без правоспособност в условията на продължавано престъпление и за потвърждаване на неистина в писмена декларация – престъпления по чл. 324 ал. 1 във връзка с чл. 26 ал. 1 и по чл. 313 ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.

Обвиняемата Зорница Димитрова е предадена на съд за това, че за периода от месец март 2010 г. до месец ноември 2013 г. е упражнявала адвокатска професия, без да има съответната правоспособност по Закона за адвокатурата. Въпреки това обвиняемата е оказала правно съдействие на над 80  лица в Димитровград, Хасково, Чирпан и др. във връзка с изготвяне на молби, жалби, писмени отговори, заявления и други услуги по граждански, наказателни и административни дела, и до различни институции, както и е давала устни правни консултации.

Обвиняемата Димитрова е била вписана в регистъра на адвокатите към Адвокатска колегия – Хасково през 1999 г. За извършени дисциплинарни нарушения по Закона за адвокатурата са й била налагани неколкократно дисциплинарни наказания, включително и „лишаване от право да упражнява адвокатска професия“.  Съветът на Адвокатска колегия – Хасково я отписал от регистъра на адвокатите, считано от 7 януари 2011 г., което е било потвърдено от Висшия адвокатски съвет и окончателно от Върховния касационен съд с решение от 11 юли 2014 г., по нейна жалба.  През юни 2011 г. срещу обвиняемата Димитрова е влязла в сила присъда на Районен съд-Първомай по чл. 209 ал. 1 от Наказателния кодекс, като й е наложено наказание от една година условно с 3 г. изпитателен срок.

Съгласно чл. 3  ал. 1 от Закона за адвокатурата „адвокат може да бъде само лице, положило клетва и вписано в регистъра на адвокатската колегия“. Според чл. 5 ал. 1 т. 1 от Закона за адвокатурата „не може да бъде адвокат осъденият като пълнолетен на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер“.

Въпреки това обвиняемата продължила да се занимава с адвокатска дейност в кантората си в Димитровград, като табелите не били премахнати и по никакъв начин не било оповестено, че е лишена от права. В кантората тя давала правни консултации на граждани, изготвяла различни документи, а единствено, когато се налагало явяването й в съда, тъй като не можела да ги представлява, свързвала лицата с други адвокати.

Обвиняемата Зорница Димитрова е предадена на съд и за това, че на 29 април 2011 г. в гр. Хасково потвърдила неистина в годишна данъчна декларация за 2010 г., която се дава пред орган на власт – Национална агенция по приходите, като декларирала неверни обстоятелства, а именно получен доход, от упражняване на свободна професия – адвокат, в размер на 1 000 лева, като не декларирала доход в размер на 20 000 лева, получени на 20 май 2010 г. от И.Г. във връзка с извършена адвокатска дейност.

По делото са разпитани над 100 свидетели, извършени са експертизи, иззети веществени доказателства и др. Поради направен отвод на съдиите в Районен съд-Димитровград, делото ще се гледа в гр. Стара Загора, като е насрочено за края на януари 2016 г.

С решение от 7 октомври 2014 г. Съветът на Адвокатска колегия –Хасково е отказал да впише Зорница В. Димитрова отново като адвокат за това, че същата не притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатска професия – абсолютна пречка за вписване като адвокат, като решението на Съвета на Адвокатска колегия – Хасково е било потвърдено от Висшия адвокатски съвет и от Върховния касационен съд с Решение от 2 юни 2015 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст