Жалба блокира конкурса за повишаване на наказателни съдии

СГС

Конкурсът за повишаване на съдии в наказателно отделение на окръжен съд е изцяло опорочен поради нарушена процедура от конкурсните комисии. С този довод Таня Маринова от Софийския районен съд обжалва решението на Висшия съдебен съвет от миналата седмица за повишаване на магистрати в окръжно ниво. Тя настоява Върховният административен съд да отмени решението на съвета и да го върне с указания да се повтори конкурсът по събеседване.

Жалбата на съдия Маринова блокира реалното приключване на конкурса за повишаване. Десетимата повишени магистрати не могат да встъпят в длъжност, докато приключи делото. А Висшият съдебен съвет не може да обяви и следващия конкурс за повишаване до окончателното произнасяне на Върховния административен съд, пише днес "Правен свят".

След обявяване на конкурса за повишаване, ВСС избра чрез жребий комисия, която да го проведе. В състава ѝ бяха Илия Пачолов от АС-Варна (председател на комисията), Милчо Ванев (АС-Велико Търново), Светла Цолова (АС-Бургас), Христо Крачолов (АС-Пловдив) и Красимира Медарова (АС-София).

В периода от 23 ноември до 27 ноември 2015 г. се провел конкурсът по събеседване. Според чл.39, ал.2 от Правилата за конкурсите в началото на събеседването комисията определя времето и начина на провеждане на събеседването и го обявява на кандидатите. В случая обаче, според жалбата на съдия Маринова, конкурсната комисия казала само всеки кандидат да си избере едно от делата, които предварително е представил на оценяващите. Комисията не е оповестила конкретни правила за начина на провеждане на събеседването, нито пък критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите, пише в жалбата си съдия Маринова.

Тя добавя, че по време на самото събеседване е била необосновано прекъсвана и то преди да представи по същество правната страна на казуса и без да ѝ бъде зададен нито един правен въпрос по него. Повечето питания били неясно формулирани, което на практика не позволявало да се проведе същинско събеседване.

Съдия Маринова дава и пример: "Особено показателен за това твърдение е последният от въпросите (свързан с изцяло отменен закон, чието приложение е напълно немислимо по действащото право – за разпоредбата на чл.51 ЗИН, отм.), който по никакъв начин не може да се отнесе към нито един от предвидените в чл.40, ал.1 от Правилата общи критерии за оценяване, нито към прилагането на законите, касаещи дейността на органа, за която се кандидатства. Това превръща конкурса в изпит, без предварително обявен конспект."

Тъй като не бил обявен и начинът, по който комисията ще формира заключенията си за правните познания и способностите на кандидата да борави с нормативните актове, не става ясно и по какви критерии са оценявани участниците в конкурса.

Продължителността на събеседването също била различна, което сочи пък за нееднакво третиране. А и, според съдия Маринова, председателят на комисията демонстрирал предубеденост спрямо нея.

Още през декември тя е подала жалба до Комисията по предложения и атестиране, но единственото, което последвало, според съдийката, е, че жалбата ѝ е била препратена за становище до конкурсната комисия. Как са се развили нещата по-нататък не е ясно. До момента на съдийката не е предоставено копие от протокола от събеседването и копие от звукозаписа.

Прокурор Петко Минев не разбира защо ВСС не го е повишил

Очаквано жалба до ВАС е подал и Петко Минев от Районна прокуратура-Пловдив. Неговият случай е особено скандален – ВСС отказа да го повиши с напълно абсурдни мотиви, които могат да доведат до опасен прецедент.

Минев участва в два конкурса за повишаване – в окръжна прокуратура и в окръжен съд. Класира се и в двата. Има и положително становище за притежаваните от него професионални и нравствени качества. Но не беше повишен, защото срещу него имало прокурорска проверка. Така и не стана ясен предметът на проверката, кой се жалва, защо, докъде е стигнала тя и т.н. А ,както бе и споменато от членове на съвета, проверка не значи, че ще се стигне до образуване на досъдебно производство. Според Галя Георгиева обаче, когато има съмнения, не можело да има повишения, а в случая с Минев за нея съмненията били налице. В крайна сметка ВСС не повиши прокурора.

Някои от членовете на съвета остро възразиха при гласуването, предупредиха колегите си, че така се създава опасен прецедент, че в бъдеще кандидати могат да елиминират конкуренцията като подадат някакъв сигнал срещу опонентите си. Но нито един от тези аргументи не вля трезва мисъл в мнозинството и кандидатурата на Минев бе отхвърлена.

От жалбата на прокурора до ВАС става ясно, че той не разбира защо не е повишен. Изтъква, че има оценка "много добра" от атестацията, има степен "доктор по право", има положително становище за качествата му. Добавя, че няма дисциплинарни производства срещу него, не е наказван, откакто е прокурор.

"Считам, че липсват фактически и правни основания за постановения отказ да бъда назначен на длъжността, за която съм показал знания и съм спечелил конкурс, при това, въпреки наличието на положително становище на КПЕПК. Излагането на съображенията за приемане на решението е правна гаранция за упражняване на правото на защита на магистратите и основа за проверка на законосъобразността му. Мотивирането на административните актове на ВСС се дължи във всички случаи и неизлагането на мотиви е предпоставка за отмяната им само на това основание", пише Минев.

В жалбата си той изтъква, че аналогичен е бил казусът с отказаното от ВСС повишение на Светлин Михайлов през 2013 г., решението по което е било отменено от ВАС като неправилно и необосновано. (В мотивите към решението на ВАС от 5 ноември 2013 г. се цитира отново Галя Георгиева, която, въпреки положителното становище на Етичната комисия, казва, че "в комисията са отбелязали предишни нарушения на Михайлов, които са констатирани от предишния ВСС. В становището било посочено какви са неговите минали нарушения, които очевидно водели до уронване на престижа на съдебната власт, макар да са изтекли сроковете и лицето вече да е "реабилитирано". Така или иначе тези нарушения на етичните правила винаги водели до липса на качества да бъде повишен. Освен това тя в момента четяла коментарите от заседанието на предишния ВСС, където тези нарушения през 2009 г. са обсъждани и нямало нужда да бъдат преповтаряни". ВАС казва, че изказването на Георгиева не кореспондира със съдържащите се в становището на КПЕПК данни. "Изказването страда от липса на конкретика – не визира какви са нарушенията, период, през който са били извършени, наложени наказания", изтъкна тогава ВАС и отмени решението на ВСС, поради липса на мотиви).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст