ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ВСС избра Йорданка Христова – Желева за районен прокурор на Генерал Тошево

ВСС

Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, нито един глас „против” и 1 глас „въздържал се” избра прокурор Йорданка Чанева Христова – Желева за административен ръководител на Районна прокуратура – Генерал Тошево. Тя има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор.

В представената Концепция за стратегическо управление на Районна прокуратура – Генерал Тошево, тя си поставя за цел да работи за намаляване на сроковете за разследване, увеличаване  броя на бързите и незабавни производства, за повишаване резултатността в противодействието на престъпленията, както и за максимално използване на капацитета на следователите. Нейни приоритети са повишаване ефективността на прокурорската дейност чрез подобряване на качеството на изготвяните прокурорски актове, предотвратяване  връщането на дела от съда и постановяването на оправдателни присъди, активно наблюдение на неприведени в изпълнение влезли в сила присъди; повишаване професионалната компетентност на прокурорите и съдебните служители и подобряване  публичната дейност на прокуратурата.

Представляващият на Висшия съдебен съвет Димитър Узунов постави въпроси във връзка със сигнал за назначение на служител в Районна прокуратура – Генерал Тошево.

Подкрепа към кандидатурата заяви членът на Съвета Елка Атанасова, която обясни, че направената по сигнала проверка не е установила нарушение, тъй като служителят е бил назначен след провеждане на конкурс, в който са участвали представители на Окръжна прокуратура – Добрич.  Г-жа Атанасова  подчерта, че прокурор Христова – Желева познава в детайли дейността на Районна прокуратура – Генерал Тошево, има виждания как да продължи развитието й и е изразила професионална позиция за бъдещите промени в териториалната структура на районните прокуратури на проведена среща в Апелативна прокуратура – Варна.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст