КФН отказа да издаде лиценз на „Интерглоуб Дайрект” за инвестиционен посредник

кфн

Комисията за финансов надзор (КФН) окончателно отказа да издаде лиценз на „Интерглоуб Дайрект” ООД за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Това става ясно от взетите от финансовия регулатор решения на проведеното на 7 март заседание.

Като мотив от КФН посочват, че някой от членовете на управителния или на контролния орган на дружеството или лицата, които могат да сключват сделки за сметка на инвестиционния посредник, не отговарят на изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти, касаещи образованието, професионалния опит и кариерното развитие на лицата.

От лятото на 2015 г. „Интерглоуб Дайрект” ООД, което е в процес на учредяване и за което няма много публична информация, иска да се сдобие с лиценз за инвестиционен посредник, обяснява investor.bg.

На 23 септември 2015 г. КФН за пръв път удължи срока, до който компанията трябва да предостави изисканите допълнителна информация и документи. След това на 17 декември 2015 г. изпраща писмо на „Интерглоуб Дайрект” с указания за отстраняване на констатираните несъответствия и за представяне на допълнителни документи.

Изминават няколко месеца, за да се стигне до 7 март, когато КФН реши да не издаде лиценз на компанията. Нейното седалище и адрес на управление са в град София, ул. „Цариградско шосе” № 135, ет. 4, ап. 17.

Решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението обаче не спира неговото изпълнение.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст