ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Близо 260 млн. лева одобрена субсидия от фонд Земеделие

Добитък

Близо 257 милиона е одобрената субсидия по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, съобщиха от Държавен фонд Земеделие. Одобрени са 577 проекта от всичките подадени за обработка заявления. Одобрените проекти са със вече сключени договори или те са пред подписване. Точната сума на субсидията е 256 386 878 лв., което е 87 на сто от определения със заповед на министъра на земеделието и храните бюджет за прием.

Данните сочат, че 369 от проектите са насочени към сектор "Растениевъдство", а други 142 проекта към сектор "Животновъдство".

Субсидията за сектор Растениевъдство е 113.83 млн. лв., от които 12% или 13.94 млн. лв. са насочени към приоритетната за подпомагане дейност с направление "Етерично-маслени и медицински култури". Останалите 88% са безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на дейности по производството на земеделски продукти от сектор "Плодове и зеленчуци”.

Сумата от 68.5 млн. лв. или 37 на сто от общия размер на одобрената субсидия са за подпомагане на земеделски производители, чиято дейност е насочена изцяло в сектор "Животновъдството”. 
Основната част от проектите (55 броя) са за производство на сурово краве мляко, като инвестициите са насочени към достигането на съответния стандарт в областта – технологично обновяване на съществуващи кравеферми, подобряване на сградния фонд, както и към закупуване на земеделска техника за обработка на почвата с цел добив на продукция за покриване на собствените нужди на фермите. Част от одобрените проекти в този сектор са за производство на биологични продукти, предимно за производство на био пчелен мед. 

Земеделските производители, чиято дейност е насочена към смесени сектори – комбинация от растениевъдство и животновъдство, ще получат финансова подкрепа в размер на 2.35 млн. лв. 

Обработката на заявленията по подмярката продължава. Към момента се разглеждат проекти, оценени с минимум 39 точки. 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст