ВСС избра Кънчо Крумов за районен прокурор на Царево

ВСС - заседание

Висшият съдебен съвет избра с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържали се“ Кънчо Киров Крумов за административен ръководител на Района прокуратура – Царево. Прокурор Крумов има над 23 години юридически стаж. Бил е следовател в Окръжен следствен отдел – Бургас  от 30.12.1992г. до 15.09.1995г., когато е назначен в Районна прокуратура – Царево. В периода от 2003г. до 2010г. е бил административен ръководител на прокуратурата, като считано от 08.10.2015г. изпълнява функциите на районен прокурор.

В Концепцията си за стратегическо управление кандидатът е изложил вижданията си за общото административно ръководство, структурирането на прокуратурата, съдебните служители и прокурорите и осигуряване на приемственост в запазване на утвърдените добри практики, доразвиване и надграждането им. Сред набелязаните цели са регулиране на натовареността в прокуратурата чрез командироване на прокурори до попълване на щата; осъществяване на методическа помощ и контрол върху работата на разследващите органи с цел повишаване качеството на разследване и спазване на сроковете за разследване; приоритетно разследване на дела срещу лица с три и повече висящи дела, запазване и повишаване качеството на прокурорската работа по отношение срочността на водените разследвания, запазване ниския дял на оправдателните присъди, оправдани лица и върнати от съда дела; запазване на доброто взаимодействие между прокуратурата, разследващите органи, органите на изпълнителната власт, контролните органи и съда.

В изслушването си пред ВСС прокурор Крумов посочи постигнатите високи резултати предвид факта, че Районна прокуратура – Царево е сред най-натоварените в страната. Кандидатът отчете, че поради увеличаване броя на бързите и незабавните производства, се наблюдава тенденция за неравномерна натовареност и изоставане на разследванията по общия ред. Акцентирано беше върху наложителното увеличаване на щатната численост на прокурорите предвид характера и структурата на престъпността в района.

Въпрос към Крумов зададе члена на ВСС Галя Георгиева по отношение на оптималния брой прокурори за обезпечаване на нормален работен процес.

В подкрепа на кандидата се изказа главния прокурор Сотир Цацаров, който посочи, че Районна прокуратура – Царево е изключително натоварена, преобладават досъдебните производства по чл.279 и чл. 280 от НК и се работи в условия на недостиг на разследващи и гранични полицаи. Главният прокурор отчете създадената от кандидата организация в дейността на прокуратурата, позова се на неговия професионализъм,  компетентност, отговорност,  както и на доброто познаване на района и установеното взаимодействие с контролните органи и МВР.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст