ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ

1. Салдо – налични финансови средства при приемане на касата – 3448.68 лв.

2. Разходи за консумативи

 2.1. Разходи за ел. енергия 2010-2013 г.                      2544.62 лв.

2.2. Разход за траурни обреди                                         300.00 лв.

2.3. Разход за тонер, хартия А4, ксерокс                           41.70 лв.

2.4. Разход почистване (торби смет, белини)                     50.45 лв.

2.5. Разход за вх. врата, домуфони, инсталация             217.11 лв.

2.6. Озеленяване

2.6.1. Лопати                                                                           32.40 лв.

2.6.2. Ел. ножица                                                                     46.98 лв.

2.6.3. Храсти                                                                             70.00 лв.

                                                                   ВСИЧКО: т. 2       3303.26 лв.

3. Разходи за ремонт на общи части

3.1. Ремонт на покрив 2010 г.                                                1881.00 лв.

3.2. Ремонт на фекален каменинов канал вх. Б                   2180.00 лв.

3.3. Нереализиран ремонт на каменинов канал между

      баните на вх. А и вх. Б                                                     1450.00 лв.

3.4. Ремонт улуци                                                                     150.00 лв.

3.5. Разход за ремонт на абонатна станция                            150.00 лв.

                                                                   ВСИЧКО: т. 3         5811.00 лв.

                                             ОБЩО РАЗХОДИ: т. 2+т. 3         9114.26 лв.

4. Приходи

4.1. Приходи от членски внос 2010-2013 г.                             2688.00 лв.

4.2. Приход от Билборд до ІХ. 2010 г.                                     2700.00 лв.

4.3. Приходи от абонатна станция                                            132.00 лв.

4.4. Други приходи: магазини и офиси                                      667.14 лв.

4.5. Допълнителен чл. внос (3 лв. на апартамент) от

      2011-2013 г.                                                                           2160.00 лв.

                                                              ВСИЧКО: т. 4                 8347.14 лв.

5. Дължима касова варичност към 31.12.2013 г.

                                   (3448.68 + 8347.14 – 9114.26) =               2681.56 лв.

6. Задължения извън касовата наличност                             

   (каменинови тръби на "Сън Вилидж" + Киров                         300.00 лв.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че на протеста срещу БФС част от униформените са превишили правомощията си?

Подкаст