ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Актуализирани са две наредби за защитата на класифицираната информация

правителство клетва

Правителството одобри промени наредбите за криптографската сигурност на класифицираната информация и за задължителните условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Промените в първата наредба са свързани с необходимостта от усъвършенстване на подзаконовата уредба, регламентираща криптографската сигурност. Те целят внасяне на яснота в регламентирането на материята, облекчаване на процедури, както и прецизиране на текстове, за които е установено противоречиво тълкуване в практиката.
Въвежда се възможност за съхранение на делата с материалите, свързани с процеса на одобрение, за по-дълъг срок от сега разписания 5-годишен. Това е резултат от факта, че реалната експлоатация на криптографските средства продължава по-дълго. Следвайки добрите практики на НАТО и ЕС и с цел ограничаване на възможността за нерегламентиран достъп или друга ситуация, която би довела до компрометиране на криптографската сигурност, а оттам и на класифицираната информация, се разграничават ясно понятия „Криптографски материали“ и „Допълнителна маркировка „КРИПТО“ и се описва редът за работа със съответните материали.

Промените във втората наредба се правят, за да я синхронизират с последните изменения в Закона за защита на класифицираната информация. Развива се възможността за разполагане на ресурси на АИС или мрежи където се създава, обработва, съхранява или пренася класифицирана информация държавна или служебна тайна в зона за сигурност или административна зона. Въвежда се образец за издаване на свидетелство за преминато обучение на служител по сигурността на АИС или мрежи.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст