ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Издръжката на партиите ни струва 38 млн. лева

сметна палата

Общо 22 партии са получили през 2014 г. държавна субсидия за 37 890 000 лева. Това става ясно от публикувания одитен доклад на Сметната палата, която е проверила финансовата дейност и предоставеното имущество на политическите партии за 2014 година. 

От него се разбира още, че държавните субсидии имат най-голям дял при финансирането на дейността на формациите. Отчетът на една от политическите партии не съответства с парите, преведени от Министерството на финансите. Причината е поставянето на КТБ под особен надзор, където са били сметките на партията. 

В доклада на Сметната палата не е установено средства от държавната субсидия да са предоставяни за обезпечения на вземания на трети лица. Формациите набират пари и чрез членски внос, дарения от физически лица, приходи от регламентирана стопанска дейност и лихви по парични депозити в банки. През одитирания период 18 партии отчитат приходи от членски внос в общ размер на 4 194 000 лева. 16 партии са получили дарения на обща стойност 4 891 000 лева. Декларациите за произхода на дарените средства от физически лица са оповестени в публичните регистри на интернет страниците на партиите.

Две политически партии са формирали приходи от стопанска дейност и са извършили разходи за стопанска дейност – издаване на вестник. Други три са формирали приходи от продажба на ДМА (автомобили и автобус). Една партия е декларирала приходи от продажба на имоти на партията. 11 политически партии са направили дарения на трети лица общо за 1 493 000 лв., като за това са ползвали средства, както от държавна субсидия, така и от собствени приходи.

При одита на партиите не са установени факти и обстоятелства за счетоводни записвания на дялове и участия в търговски дружества и кооперации, както и на приходи и разходи от стопанска дейност извън разрешената. 22 политически партии ползват 775 помещения, предоставени по реда на Закона за политическите партии от областни и общински администрации в страната. За наеми на тези имоти са изплатени 932 хил. лева. В края на 2014 г. 11 партии отчитат 58 хил. лв. неразплатени задължения, като 34 хил. лв. от тях са изплатени през 2015 година.

Една политическа партия ползва 11 имота – частна общинска собственост, без да отговаря на законовите изисквания. До провеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. 4 политически партии ползват предоставени помещения, в нарушение на ЗПП. След изборите една партия е загубила правото и ползва предоставено помещение в нарушение на ЗПП. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст