Пълномощията на общински съветник от Борован са прекратени окончателно

ВАС

Върховният административен съд остави в сила решение на Административен съд Враца, постановено по адм. дело № 68 по описа на съда за 2016 г. Оспореното първоинстанционно решение потвърди решение № 191/28.01.2016 г. на ОИК – Борован, с което предсрочно са прекратени пълномощията на общински съветник в Община Борован, поради влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

Против решението в установения от закона срок са подадени касационна жалба и касационен протест.

Тричленният състав на Върховния административен съд е извършил подробен анализ на всички факти и обстоятелства, установени с приобщените към делото доказателства и е обсъдил доводите изложени в касационната жалба и касационния протест. В хода на проверката върховните магистрати са установили, че Административен съд Враца обективно е установил фактите по делото относими към преценката на мателиалноправните предпоставки за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник. Постановеното решение е правилно и изцяло в съответствие с приложимия материален закон и неговата цел, поради което следва да бъде оставено в сила.

Решението на Върховния административен съд не подлежи на обжалване.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст