ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Средната заплата е 952 лева

Левове

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2016 г. е 926 лв., за февруари – 914 лв., и за март – 952 лева.

През първото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата e 931 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. с 1.7%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са научните изследвания, търговията с коли, и култура и спорт.

През първото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.4% спрямо първото тримесечие на 2015 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности.

В сферата „Икономически дейности" с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2016 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" – 2 125 лева; „Финансови и застрахователни дейности" – 1 639 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" – 1 602 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство" – 576 лева; „Други дейности" – 642 лева; „Административни и спомагателни дейности" – 712 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 6.0%, а в частния сектор – с 9.2%.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст