ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Лукойл” олекна с 250 хил. лв. заради замърсяване на въздуха

“Лукойл” си има собствена ТЕЦ в Бургас

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД е платил глобата от 250 хил. лв., която беше наложена от РИОСВ – Бургас, заради замърсяване на въздуха със сероводород 36 пъти над нормата в последния ден на март тази година. Средствата са преведени по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и ще бъдат използвани за екологични проекти. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при представянето пред кабинета на Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2014 г.

Василева допълни, че таванът на санкциите в Закона за опазване на околната среда беше увеличен от 100 000 лв. на 500 000 лв. миналата година по нейно предложение. От МОСВ отчитат още, че през първото тримесечие на т.г. регионалните екоинспекции са извършили 3647 проверки на 3192 обекта. Констатирани са административни нарушения, наложени са 121 акта, от които 24 са за неизпълнение на предписания.

Директорите на регионалните инспекции са издали 201 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби за 907 хил. лв.

По думите на Василева извършените през първите месеци на 2016 г. проверки за чистотата на речните легла и прилежащите им територии показват подобрение спрямо предната година, регистрирано е по-отговорно отношение на кметовете и гражданите при упражняването на текущ и последващ контрол при замърсявания от промишлени предприятия.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст