Енергийната борса отново търси изпълнител за финансови услуги

сделка за пари

Българска Независима Енергийна Борса ЕАД (БНЕБ) явно изпитва трудности при намирането на достатъчно кандидати финансови институции за необходимите й услуги. Днес от БНЕБ отново са пуснали обявата за конкурс по оферта с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на Българска независима енергийна борса ЕАД".

От борсата приканват всички заинтересовани лица да подадат оферти в срок до 17.00 ч. на 14 юни 2016 г.

Според процедурата трябва да се изберат 5 финансови/кредитни институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на БНЕБ. Обектът на поръчката не се дели на обособени позиции и би следвало участниците да участват за изпълнение на цялата поръчка.

Заинтересованите участници трябва да са лицензирани по Закона за кредитните институции. Коефициентът им на капиталова адекватност трябва да е не по-нискъ от 12%, а собственият им капитал не по-малък от 150 млн. лв. към края на март 2016 г. Участникът трябва да няма задължение на съпътстващи услуги, за които не съществува икономическа необходимост за БНЕБ. Той трябва да има присъден от Fitch, S$P, Moody's или Ba3 mfonfosy дългосрочен кредитен рейтинг.

Всеки участник може да подава само една оферта в указания срок, по установения ред. Офертата трябва да е валидна за срок от 60 дни след крайния срок за подаване на оферти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст