НС прие на второ четене промените в Закона за енергетиката

Парламент - гласуване

На днешното си заседание Народното събрание създаде Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Това стана факт с приемането на промените в Закона за енергетиката (ЗЕ) на второ четене. Според промените Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и Булгартрансгаз ще внасят в този фонд 5% от приходите си. Вносителите на законопроекта се мотивират с факта, че през последните години се наблюдава намаляване на цената на свободния пазар на електроенергия, което налага по-високи разходи за Фонда, за да се покрият разликите от пазарната и преференциалната цена и цените по дългосрочните договори. 

С друга промяна в закона КЕВР няма да регулира цените за продажба на топлинна енергия и няма да определя цените на производителите, които съгласно одитираните годишни финансови отчети за някоя от предходните 3 години имат общи годишни приходи над 5 000 000 лева и приходите им от продажба на електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия надвишават 35% от общите им годишни приходи, освен ако тези производители осъществяват пренос и снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти или използват произведената топлинна енергия за производството на растителна продукция. 

Никой от вносителите не можа да отговори конкретно и с доводи на въпроса на Рамадан Аталай, на какво основание е била определена границата от 5 млн. лв. и как е определена границата от 35%? По думите му тези, които произвеждат високоефективна енергия, не би трябвало да получават нито стотинка повече от енергията, която са произвели по този начин.

Доводите на Мартин Димитров бяха, чи по данни на КЕВР, топлофикациите в България са 21 на брой, като средните им приходи, пак според данни от КЕВР от продажбата на топлинна енергия по преференциални цени не е повече от 18%. За това и предложението е било този процент да бъде умножен по две.

Според депутатът от ПФ Валери Симеонов духът и принципът на предложенията за промяна са правилни. "Тъй като НЕК е в дефицит от няколко милиарда и ние едва успяваме да задържим цената за бита.  За това трябва да предприемат драстични мерки за премахването източването на парите в енергетиката. 

"Но трябва да се обърне внимание и на топлофикациите, които получават приходи по-високи от 35%" аргументира се той. "Защо трябва да бъдат изключени от списъка?" 

Според него "оранжериите" са продавали електроенергия, колкото и през зимата, което означава, че се извършват злоупотреби. Той предложи в закона да бъдат заложени приходи не 5 млн., а 500 хил. и не 35%, а 18 процента. Предложението бе отхвърлено от депутатите.

Според представителя на БСП Михаил Миков "Промените в Закона за енергетика е абсолютно имитационно упражнение и няма да реши тежките дефицити в НЕК. Но ще разбие живота на 500 семейства само във Видин, които се хранеха от това". Той заяви, че с политиката на този закон е нанесен удар основно на две предприятия. 
"Само във "Видахим" бяха съкратени около 500 работници в последните 6-7 месеца. Довършва се ликвидация на индустриални производства, защото с оглед на тази политика никога повече в Свищов(става въпрос за ТЕЦ Свилоза) няма да се произвеждат полиамидни влакна, а в България – автомобилни гуми”, посочи Миков. Според него това се прави като политика чрез Закона за енергетика. "Когато се удари ТЕЦ-ът на тези предприятия, никога повече там няма да има индустриално производство", категоричен е той.

Доводите му бяха аргументирано отхвърлени от независимия депутат Радан Кънев, който обяви, че приходите за индустриални цели отдавна не са основните приходи и на двете дружества. В последните години основните им приходи са единствено от производството и продажбата на електроенергия, която бива продавана на преференциални цени, от които приходи се облагодетелстват определени олигарси.

Не бе прието и предложението на Таско Ерменков, 5% от приходите във фонда да внасят преносните и електроразпределителните дружества, чиято дейност по същество не се различава от тази на ЕСО и Булгартрансгаз. 

Според представителя на вносителите на законопроекта Валентин Николов промените в ЗЕ са временен текст. Той се съгласи, че не е най-добрият. "Този текст е формажорно вкаран между 2-те четения и след няколко месеца ще бъдат извършени още поправки в закона. 

В обобщение той заяви, че основната причина за вкарването на тези текстове е, "Защото повечето решения на Комисията за енергийно и водно регулиране се обжалват в съда. Има опасност решенията на комисията, които ограничават именно такива безобразия, да не могат да бъдат ограничени".

С промените в Закона за енергетиката приходите от продажба чрез търг на всички разпределени на България квоти за инсталации, се премахва изискването на 70% от приходите от продажбата на допълнителните квоти за емисии на парникови газове.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст