ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Сметната палата е третата най-разпознаваема институция за контрол на финансите

сметна палата

Професионализъм, независимост и обективност, публичност и прозрачност са   основните характеристики, които общественото мнение и професионалните среди свързват с образа на Сметната палата. Това показва национално представително проучване на Агенция „Алфа Рисърч" за запознатостта на обществото с дейността на Сметната палата, доверието и очакванията към нея. Проучването обхваща от една страна гражданите, а от друга – подлежащите на одит от Сметната палата институции и общините.

Сметната палата е сред най-разпознаваемите институции, контролиращи финансите в държавата. Тя се нарежда след БНБ и НАП и дели третото място с Фонда за гарантиране на влоговете в банките, а по някои показатели го изпреварва. Сред функциите, изпълнявани от Сметната палата, най-широко популярна (61%)  е проверката на финансовото и имотно състояние на лицата, заемащи висши държавни длъжности. На второ място (50,5%) обществеността знае, че палатата проверява достоверността на финансовите отчети на бюджетните организации. След тях се нареждат останалите функции на Сметната палата – контрол на законосъобразното управление на публичните средства, контрол на парите на партиите и предизборните им кампании, информиране и отчитане пред Народното събрание за извършените одити и цялостната й дейност и контрола за ефекта от разходването на публичните средства.

От обектите, които одитира Сметната палата, на гражданите са най-познати  държавният бюджет (52,8%), държавните и обществени институции като БНБ, НЗОК, агенции и общини. Най-малко известно на хората е, че Сметната палата одитира държавни предприятия (едва 20% знаят това) и дружества с над 50% държавно или общинско участие (13%). Последната група обаче Сметната палата има право да одитира едва от няколко години.

Общо 37% от анкетираните граждани имат доверие на Сметната палата, а 42% – не. В сравнение с високите нива на недоверие към ключови държавни институции, регистрираното отношение може да бъде определено като „умерено позитивно", се посочва в проучването.

Социалните групи в обществото с по-високо образование, с по-високи доходи и професионален статус са по-добре запознати с дейността на Сметната палата. Социолозите изтъкват като много позитивен знак за Сметната палата фактът, че точно онези, които познават по-добре нейната дейност, й имат по-голямо доверие (52%).

От всички дейности на Сметната палата само проверките на декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности, генерират недоверие. Причината за това обаче са наслоените негативни обществени нагласи към политическата и партийната сфера, посочва „Алфа Рисърч".

Изключително високо е доверието на одитираните институции и общини към проверките на Сметната палата – 89,7%. Проверяваните дават високи оценки за одитните екипи и доклади, удовлетворени са от комуникацията и от разясненията, които получават.

Според 72% от анкетираните институции препоръките, които са им дадени от Сметната палата за подобряване на дейността, са изпълними. Общините са по-категорични по този въпрос от националните институции, тъй като  изтъкват обективни пречки, свързани с промяна на средата, нормативната база и други.

Проверяваните институции препоръчват  на Сметната палата да премести тежестта от чисто финансовата заверка на отчетите към одитите, изследващи ефективността на изразходването на бюджетните средства. Малките общини пък искат да им се отделя по-специално внимание с разяснения и  обучения, за да си подобрят отчетността.

На въпроса „Каква информация бихте желали да научавате от Сметната палата?" гражданите отговарят, че искат одитната институция по-често да оповестява публично резултатите от своята дейност, да налага значими санкции при незаконосъобразно и  неефективно изразходване на бюджетни средства, и да следи, че не се злоупотребява с парите на данъкоплатците и те се харчат за добро.

Това е първото социологическо проучване в историята на българската Сметна палата и е в съответствие с международните добри практики на Върховните одитни институции.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст