ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ВСС повиши в длъжност четирима съдии, класирани в конкурс

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Мариана Василева Георгиева – съдия в Софийския районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия. Тя се повишава в конкурса за повишаване в длъжност и преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия, обявен от ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г. и обнародван в Държавен вестник, бр. № 35/15.05.2015 г., след постъпила молба за отказ от съдия Татяна Костадинова, поради встъпването й в длъжност в Софийския градски съд – търговска колегия, по друг конкурс.

С решението на Съдийската колегия на ВСС се повишават също на основание чл. 160, във вр. с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ Стилияна Красимирова Григорова – съдия в Софийския районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия; както и Петър Богомилов Теодосиев – съдия в Софийския районен съд на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия; както и Петя Георгиева Георгиева – съдия в Районен съд – Велинград, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Перник – гражданска колегия.

Днешните решения на Съдийската колегия на ВСС са в изпълнение на влязло в сила отменително решение № 6813/07.06.2016 г. по административно дело № 2405/2016 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на трима участници в конкурса срещу решение на ВСС по протокол № 7/04.02.2016 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че на протеста срещу БФС част от униформените са превишили правомощията си?

Подкаст