Дават 30 млн. лв. годишно на “Български пощи” за изплащането на пенсиите

"Български пощи" ще се опитат със съкращения и реформи да влязат в крак с времето.

Дружеството "Български пощи" ЕАД ще получава до 30 млн. лв. годишно за да извършва обществената услуга изплащане на парите за пенсии в цялата страна. Това става негово задължение за срок от 10 години, след одобрение на правителството, което на днешното си заседание извърши промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, като одобри механизъм за определяне на възнаграждението на "Български пощи" за изплащане на пенсии.

Според направените промени, "Български пощи" ЕАД ще получава възнаграждение, чийто размер не трябва да надвишава необходимото за покриване на нетния разход, направен при изпълнение на задълженията, включително разумна печалба, чиято стойност за сега остава скрита.  

Преди приетите днес промени възнаграждението беше 8.5 промила върху сумата от пенсиите, които трябва да се платят през съответния месец.  

С приетите днес изменения се осигурява необходимото съответствие със законодателството на ЕС в областта на услугите от общ икономически интерес. Така се гарантира се приемственост и недопускане на затруднения или каквато и да било несигурност за българските граждани, попадащи в приложното поле на наредбата.
 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст