ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ДФЗ изплати над 27.5 млн. лева субсидии по мярка “Агроекология и климат”

земеделие

Държавен фонд "Земеделие" е изплатил 27.5 млн. лева по мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Парите са разпределени между близо 1 900 земеделски стопани.

Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. 75 на сто от средствата са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на ЕС, а 25 на сто – от националния бюджет.

Подсигурените плащания са по направленията "Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение", "Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение" и "Контрол на почвената ерозия".

През февруари и март ДФ Земеделие е изплатило субсидиите по останалите направления по мярка 10 "Агроекология и климат". Дейностите по тази мярка се прилагат за период от пет последователни години, като бенефициентите поемат ангажимент да спазват специфичните за поетия ангажимент изисквания.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст