ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Изнесли сме стоки към ЕС за 9.6 млрд. лв. за първите четири месеца

Контейнери на търговско морско пристанище

През периода януари – април 2016 г. износът на България за ЕС се увеличава с 3.3% спрямо същия период на 2015 г. и е в размер на 9.595 млрд. лева, съобщиха от НСИ. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 69.3% от износа за държавите – членки на ЕС.

През април 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 5.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.535 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари – април 2015 г. е намалял с 1.3% спрямо същия период на 2015 г. и е на стойност 10.549 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария. През април 2016 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, пада със 6.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.695 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – април 2016 г. е отрицателно и е на стойност 953.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 248.4 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през четирите месеца на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите "Химични вещества и продукти" (28.9%) и "Храни и живи животни" (23.1%). Спад се наблюдава в сектор "Минерални горива масла и подобни продукти" (38.1%).

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (18.1%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Необработени сурови материали, негодни за консумация" (32.5%).

За първите пет месеца на 2016 г., износът ни за трети страни пада с 15.4% на годишна база и е на стойност 5.75 млрд. лв.  Вносът от тази посока също намалява, но със 17.4% до 6.417 млрд. лв. Външнотърговското ни салдо с трети страни е отрицателно в размер на 664.6 млн. лв. Само за май, салдото ни също е отрицателно на стойност 335 млн. лв.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст