ЕК прие “Щит за личните данни” в отношенията между ЕС и САЩ

Европейска комисия

На днешното си заседание Европейската комисия(ЕК) прие нова рамка "Щит за личните данни в отношенията между Европейският съюз (ЕС) и САЩ". С нея се защитават основните права на всеки един гражданин от ЕС, чиито лични данни се предават на Съединените щати, и установява правна яснота за предприятията, разчитащи на трансатлантическо предаване на данни.

"Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ" представлява стабилна нова система за защита на личните данни на европейците и за осигуряване на правна сигурност за бизнеса. Чрез него се въвеждат по-строги стандарти за защита на данните, които ще се прилагат по-ефективно, както и гаранции относно достъпа на държавните органи. Чрез него ще се улесни получаването на съдебна защита. Целта е новата рамка да възстанови доверието на потребителите при предаването на данните им през Атлантика. 

Според новата рамка се въвеждат строги задължения за дружествата, обработващи данни, като по силата на новата договореност Министерството на търговията на САЩ ще извършва редовно актуализиране и преглед на участващите дружества, за да гарантира, че дружествата спазват правилата, които са приели по свое желание. Ако дружествата не спазват правилата на практика, те подлежат на санкции и ще бъдат заличени от списъка. Въвеждането на по-строги условия за последващото предаване на данни на трети страни ще гарантира същата степен на защита в случай на предаване от дружество, което е част от Щита за личните данни.

Европейският съюз е получил гаранции от САЩ, че спрямо достъпа на публичните органи за целите на правоприлагането и националната сигурност ще се прилагат ясни ограничения, гаранции и механизми за надзор. Също така за първи път всяко лице в ЕС ще разполага с механизми за правна защита в тази област. САЩ изключиха безразборното масово наблюдение на лични данни, предавани към тях съгласно договореността за "Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ". От службата на директора на националното разузнаване са пояснили, че събирането на масиви от данни може да се извършва единствено при определени условия и е необходимо да бъде възможно най-целенасочено. Уточнени са и въведените гаранции при използването на данни при такива извънредни обстоятелства. Държавният секретар на САЩ въведе за европейските граждани възможност за правна защита в областта на националната сигурност чрез омбудсман към Държавния департамент.

Всеки гражданин на ЕС, който смята, че е била извършена злоупотреба с данните му в контекста на този щит, ще може да използва няколко достъпни механизма за решаване на спора на приемливи цени. В идеалния случай самото дружество ще взема решение по жалбата или ще бъде предоставен безплатен механизъм за алтернативно решаване на спорове. Гражданите могат също така да се обръщат към националните органи за защита на данните, които ще работят съвместно с Федералната търговска комисия, за да се гарантират разглеждането и решаването на жалбите на граждани на ЕС. Ако случаят не бъде разрешен чрез някой от другите способи, като крайна мярка ще има арбитражен механизъм. Във връзка с правната защита за гражданите на ЕС в областта на националната сигурност ще работи омбудсман, който е независим от разузнавателните служби на САЩ.

Всяка година Европейската комисия(ЕК) и Министерството на търговията на САЩ ще извършват мониторинг върху функционалността на механизма. Ще бъде оповестяван публичен доклад за ефективността му.

От ЕК потвърдиха като следваща стъпка решението да бъде обявено на държавите членки днес и да влезе в сила незабавно. От страна на САЩ рамката за "Щита за личните данни" ще бъде публикувана във Федералния регистър, който е еквивалентът на Официалния вестник на ЕС. Министерството на търговията на САЩ ще започне да прилага Щита за личните данни. След като дружествата са имали възможност да проучат рамката и да приведат дейността си в съответствие с нея, те ще могат да се сертифицират пред Министерството на търговията, считано от 1 август. Успоредно с това Комисията ще публикува кратък наръчник за гражданите, в който се обясняват наличните средства за правна защита в случай, че някой смята, че личните му данни са били използвани, без да се вземат под внимание правилата за защита на данните.
 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст