Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС ще уеднаквява съдебната практика по дела, свързани с транспортните престъпления

вкс

Днес, се проведе първото заседание по Тълкувателно дело № 2/2016 г. на Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд (ВКС), председателствано от председателя на съда Лозан Панов. На заседанието присъстваха Мария Шишкова – заместник на главния прокурор, и Милен Ралчев – представител на Висшия адвокатски съвет.

Делото бе образувано поради противоречива практика на съдилищата по дела, свързани с транспортните престъпления, като ОСНК трябва да приеме тълкувателно решение, с което да уеднакви практиката по следните въпроси, поставени в исканията за образуване на делото от председателя на ВКС, главния прокурор и министъра на правосъдието:

1. При индивидуализиране на наказанието на извършител на престъпление по чл. 343 НК, следва ли да се отчита поведението на пострадалия пешеходец, респективно съпричиняването на вредоносния резултат, при определяне начина на изтърпяване на наказанието, с оглед общопревантивния му ефект?

2. Кога установената по надлежния ред концентрация на алкохол на извършител на престъпление по чл. 343 НК следва да се отчита при определяне степента на обществена опасност на деянието и дееца и обуславя невъзможност за приложение на разпоредбата на чл. 66 НК, и има значение за приложение на чл. 93, т. 8 НК?

3. Подлежат ли на възстановяване или обезпечаване несъставомерните имуществени вреди от престъпление по чл. 343 НК, за да се приложат диференцираните процедури по Глава двадесет и осма от НПК и Глава двадесет и девета от НПК?

4. Налице ли е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) по чл. 343 от НК от страна на пешеходец при пресичане на платното за движение в случаите, когато водач на моторно превозно средство е нарушил правилата относно скоростта за движение по Закона за движение по пътищата и следва ли това обстоятелство да обуслови налагането на по-леко наказание на дееца – водач на моторно превозно средство?

5. ОСНК на ВКС да констатира наличието на неправилна съдебна практика по въпроса за излагане на мотиви в съдебните актове за точния вид на непредпазливата форма на вината при осъществяване на престъпленията по чл. 343 и чл. 343а от НК, като укаже на съдилищата как да бъде отстранена тя.

6. Абсолютно ли е правото на пешеходеца при пресичане на пътното платно в зависимост от мястото на пресичането му: а) на специално очертана за целта пешеходна пътека; б) на регулирано със светофарна уредба място; в) на място, което е продължение на тротоара или бордюра и г) на нерегламентирано за тази цел място. В случай че правото на пешеходеца в някоя или във всички хипотези не е абсолютно, с кои фактори трябва да се съобразява той при предприемане на пресичане на пътното платно?

7. Компетентен ли е съдът да даде правилната квалификация на нарушението, запълващо бланкетната правна норма на чл. 343 от НК, ако в обстоятелствената част на обвинителния акт са описани фактическите обстоятелства по извършването му?

Следващото заседание на Общото събрание на Наказателната колегия по Тълкувателно дело № 2/2016 г. е насрочено за 6 октомври 2016 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст