ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Застрахователи ни крадат иззад банки

INS

Читателите ни информират: застрахователни компании в съдружие с банки опитват да богатеят на техен гръб. Карат ги в качеството им на получатели на кредити да подпишат договори с уловки. Полиците целят да обезпечат връщането на заемите, в случай че длъжниците напуснат този свят. В по-голямата част от тези писма става дума за застрахователна компания „У“. Тя е предпочетена като партньор от няколко големи български банки.

За какво става дума?

Ще го разкажем с почти дословни цитати от едно от писмата до нас.

Гражданинът иска потребителски кредит от голяма банка. Кредитен инспектор му обяснява, че исканата от него сума от 20 хил. лв. за 10 години не може да остане такава. Тя ще бъде общо или 18 500 лв., или 21 500 лева. Причината за това е задължителната застраховка „Живот“, съпровождаща заема, която гарантира, че в случай на смърт на заемоискателя заемът ще бъде погасен изцяло. И то без да бъдат преследвани за това наследниците на починалия. Нашият човек тегли 21 500, защото си му трябват точно 20 000 и няма как иначе да вкара застраховката в сумата на кредита.

Дотук всичко е точно. Обаче начисляването на цялата стойност на полицата в общия размер на кредита е първото нещо, което нашият читател приема и подписва вместо да го оспори.

Но животът си върви и седем месеца след като е сключил договор с банката, на нашия човек му изпадат пари накуп и той отива да погаси остатъка от заема – примерно около 19 000 лева. Всичко е наред, наказателни лихви вече няма, банкерите му казват: „Добре дошъл – добре отишъл“.

Минават месеци. Бившият длъжник случайно среща на улицата свой познат, който е навътре във финансовите дела. След като чува разказа му, експертът изненадано го пита: „Ами с полицата какво стана?“. Читателят ни онемява. Няма отговор на този въпрос. Не си направил добре сметката.

Когато се замисля и преглежда документацията, му става безпощадно ясно, че банката му е изчислила остатъка по кредита, който има да връща, заедно със сумата на полицата и му е поискала цялата сума. Но нито дума не му е казала за това, че застрахователят му дължи "ресто". А тази полица всъщност гарантира изплащането на заема, тя директно е свързана с него. Но когато кредитът е изплатен и се прекратява, тя вече не е част от сумата на заема. Но никой не приспада и остатъка от сумата на полицата, не се прекратява и този договор заедно с договора за заем. Както се казва – който видял, видял, иначе си плащаш…

Та така: човекът разбира, че изниква проблем и отива в банката да пита какво става с полицата, която той явно продължава да изплаща. Банкерите напълно спокойно му казват: "Да, за да се прекрати действието на полицата и да ви върнат парите, които вече сте платили като премиен приход за полицата, трябва да подадете заявление". Човекът протестира: „Сливи ли имахте в устата, за да ме предупредите и да не продължавам месеци наред с тези плащания?“. Те не му отговарят какво са имали в устата, но му обясняват, че отношенията му със застрахователя „У“ са си негови и са отделно от отношенията му с тях като длъжник по банков заем.

„Значи, когато са ме набутали да плащам целия размер на премийния приход на застрахователя като част от банковия заем, са били едно, а сега нямат нищо общо", казал си нещастният клиент и вероятно многократно е споменал близки роднини на чиновници от банката и на застрахователя.

Както и да е, самоусетилият се клиент си получил 1000 лв. обратно за предварително платения пълен размер на полицата „Живот“ и навярно е почерпил близките си за своята, макар и закъсняла, усетеност.

Попитахме банкови експерти правилна ли и тази практика? Те бяха солидарни в едно – трябва да се четат внимателно договорите, а не радостта от това, че получават дълго чаканите пари, да помрачава съзнанието им.

За разлика от застрахователя „У“, който работел по този начин с няколко банки, имало други, които прилагат по-коректна практика. По техните договори полицата „Живот“ се плащала по отделно перо и на месечни вноски. Тогава, при пълно предсрочно погасяване на кредита, нямало как клиентът да бъде излъган. Защото не може в следващия месец, в който той вече няма борч към банката, да му дойде бележка, че дължи вноска по застраховката на кредита, който вече е изплатил изцяло.

Други пък дадоха подробности за разказания от нас случай. Те поставиха ударението върху това, че ползващото лице по смисъла на закона е банката. Тя е тази, която ще получи застрахователното обезщетение, ако нещо, не дай, Боже, се случи с длъжника. Което значи, че ако банката не играе някаква мръсна игра в "съдружие" със застрахователя, тя трябва да е инициатор да се върнат парите за застраховката на издължилия се длъжник. Най-малкото ползвателят по полицата вече не е в тази роля, защото длъжникът, чийто живот му е ценен, вече не съществува.

Но отново опираме до внимателен прочит на договора за кредити и на общите условия на застрахователя по този вид полици. Защото би могло да има коварен текст, който обвързва живота на длъжника с ползвателя банка, докато той е в ролята на кредитен длъжник, и да обвързва живота му с друг ползвател – най-често наследниците или посочени от него лица, когато вече той няма нищо общо с банката.

 

Каре

 

Гласът на експерта

Казус: Имам сключена застраховка живот при тегленето на заем. Сега искам предсрочно да го погася. Въпросът ми е: Трябва ли да платя и целия размер на застраховката, след като вече не е необходима? Има ли начин да разваля договора за вече сключената рискова застраховка "Живот"?

 

Като цяло застраховките "Живот" в полза на банка при теглене на банков кредит представляват продукт, при който застрахователната сума е функция от два фактора – от една страна, това е остатъчната кредитна експозиция към банката, която намалява месечно, а от друга страна, е горницата до застрахователната сума, посочена в договора, която би останала при настъпване на застрахователно събитие след погасяване на дължимата сума по кредита. Тази горница се изплаща на застрахованото лице или на бенефициентите.

Във връзка със зададения въпрос съществуват няколко възможни варианта. След предсрочно погасяване на кредита застрахованото лице може да продължи да плаща своите вноски по застраховката и тя остава в сила до изтичане на първоначалния застрахователен срок. При настъпване на застрахователно събитие в този срок застрахователната сума се изплаща на застрахованото лице или на бенефициентите.

Ако клиентът желае да прекрати сключената застраховка след погасяването на кредита, може да се свърже със своя застраховател и да поиска да му бъдат предложени опции за застрахователно покритие според потребностите от застрахователна защита и финансова подкрепа в дългосрочен план. В случай че клиентът прекрати плащането на застрахователната премия по застраховката, застрахователното покритие ще бъде прекратено автоматично.

Когато кредитът към банката бъде предсрочно погасен или обявен за изискуем по различни причини, застрахователят спира да носи риска за изплащане на съответните задължения по кредита. Тъй като по сключената застраховка може да има специфични условия, които да се различават от описаните варианти, при всички положения е препоръчително да се поиска такава информация от банката или от застрахователната компания, в която е сключена застраховката.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст