Външният дълг отчете спад от 1.3% в края на май

БНБ сграда

Брутният външен дълг в края на май 2016 г. е 35 252.9 млн. евро. Дългът намалява с 449.8  млн. евро (1.3%) спрямо май 2015 година, сочат предварителните данни на Българска народна банка (БНБ).

Дългосрочните задължения са 27 695.3 млн. евро като намаляват с 229.1 млн. евро (0.8%) спрямо май 2015 г. Краткосрочните задължения възлизат на 7557.6 млн. евро и се понижават с 220.7 млн. евро (2.8%) на годишна база.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление е 6670.9 млн. евро. Дългът на сектора се повишава с 528.3  млн. евро (8.6%) спрямо май 2015 г.. Това основно се дължи на придобитите от нерезиденти емитирани облигации на международните капиталови пазари от Република България през март т.г, уточняват от БНБ. Външните задължения на сектор Банки са 3875.9  млн. евро. като намаляват със 190.3  млн. евро (4.7%) спрямо месец на предходната година. Външните задължения на Други сектори са 11 917.5 млн. евро. Дългът на сектора нараства с 57.2 млн . евро (0.5%) на годишна база.

В края на май 2016 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 788.5 млн. евро като намалява с 845 млн. евро (6.2%) спрямо май 2015 г.

Нетният външен дълг в края на май 2016 г. е 5269.3  млн. евро, като намалява с 1589.8 млн. евро (23.2%) спрямо края на 2015 г. (6859.1 млн. евро).

Понижението се дължи на по-голямото нарастване на брутните външни активи (с 2751.7 млн. евро, 10.1%) в сравнение с увеличението на брутния външен дълг (с 1161.9 млн. евро, 3.4%), твърдят от регулатора.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст