ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Държавният дълг расте

Министерство на финансите сграда

Българинът купува все повече цигари и напитки и все по-малко техника, става ясно от от месечния обзор на икономиката към края на юни на Министерството на финансите. От ведомството на Владислав Горанов отчитат ръст от 3.1% на годишна база на продажбите на дребно. Най-голямо е било търсенето на хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – 8.8%. На второ място с 5.5% ръст се нареждат продажбите на дрехи и обувки.

За втори пореден месец се наблюдава слаба търговия с техника, се посочва в доклада. Като продажбите на компютърна и комуникационна техника са се свили с 8.4% на годишна база, а при битовата техника понижението е било в рамките на 6.7 на сто.

Все по-слабо промишлено производство

От анализа се вижда, че при оборотът на промишлените предприятия през май се е понижил с 5.5%, а производството с 2% спрямо същия период на 2015-та година. Основен принос за този лош резултат според финансистите са оказали производствата на метали и минерални суровини. Слабо производство е отчетено и в тютюневата индустрия, която беше сериозно засегната от решението на водещата компания в отрасъла “Булгартабак холдинг“ да затвори една от своите фабрики и да преустанови износа към основния си пазар – Близкия изток.

Ръст на производството е отчетено в химическата и автомобилната индустрии. За пръв път от началото на годината производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия са се повишили. Като същевременно производството на енергийните продукти за вътрешно потребление е намаляло. Спад е усетен и в строителната индустрия, като към края на май той е достигал 11.8% на годишна база. 

Безработицата е най-ниска от 7 години насам

Независимо, че по-малко хора са намерили работа през юни безработицата е достигнала най-ниските си нива от 2009 година насам – 8.4%. Като традиционно най-голямо търсене се наблюдаваше при сезонните работници, обясняват финансистите.  

Лека инфлация заради горивата и цените на градския транспорт в София

През юни потребителските цени отчетоха леко повишение – с 0.1% спрямо май. Като тук съществен ефект оказаха цените на горивата, които се вдигнаха с 3.8% и тези на туристическите пътувания, които поскъпнаха с 13.3 на сто. За сметка на това, билетите за международни полети поевтиняха с 9.7% през юни. Цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки също бяха намалени  – с 0.6% средно за месеца, поради поевтиняване на пресните зеленчуци и картофите, съответно с 10.3% и 17.3%. От друга страна, цените на цигарите продължиха да се увеличават, този път с 0.3%, по линия на въведените по-високи акцизи от началото на годината. Заради поскъпването на билетите за градски транспорт в София беше отчетен 0.2% ръст на административните цени.

Отрицателният годишен темп на инфлация се забави до – 1.9%, главно заради значителното забавяне на поевтиняването на хранителните стоки. Въпреки отчетеното поевтиняване с 0.6% спрямо предходния месец, понижението в цените на този компонент на годишна база се сви до -0.1% спрямо юни 2015 година. 

Международните цени на суровините запазиха дефлационното си влияние върху цените в България. Като петрола сорт "Брент“ продължи да поскъпва и през юни, този път отчитайки нарастване от 3.7% в евро. Въпреки това цената му остана с 22.3% по-ниска от нивото й през юни 2015 година.

Брутния външен дълг е намалял, държавният расте

Брутният външен дълг достигна 35.4 млрд. евро или 77.6% от прогнозния  БВП към края  на  април, а нетният външен дълг представляваше 12.3% от БВП, се посочва в анализа. Като международните валутни резерви се повишиха с 3.2% спрямо предходния месец до 22.44 млрд. евро в края на юни. Според финснсистите това увеличение спрямо май се дължеше основно на депозита на правителството в БНБ, който нарасна с 6.5%. Годишният спад при кредитите за частния сектор продължи да се забавя до 0.9% през май, като месечният му растеж бе близък до нулата.

Салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към месец май бе положително в размер на 2.77 млрд. лева, което представлява 3.1% от прогнозния БВП и бе формирано от излишък, както по националния бюджет в размер на 1.66 млрд. лева, а по европейските средства достигаше 1.11 млрд. лева.

Размерът на фискалния резерв към 31.05.2016 г. бе 13.4 млрд. лева, включително 11.9 млрд. лева депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1.5 млрд. лева вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Държавният дълг нарасна минимално – с 0.1% през май спрямо предходния месец, като възлезе на 13.37 млрд. евро. Вътрешните задължения достигнаха 3.54 млрд. евро, а външните –9.83 млрд. евро. В края на май съотношението на държавния дълг към БВП достигна 29.3%. Като държавногарантираният дълг бе 285.5 млн. евро или 0.6% от прогнозния БВП.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст