ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ръст от 22.5% на разрешителните за строеж на жилища през второто тримесечие

строеж багер ремонт

През второто тримесечие на тази година местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 216 жилищни сгради с 4 438 жилища в тях и с 604 825 кв. м разгъната застроена площ, на 37 административни сгради/офиси с 22 798 кв. м РЗП и на 1 145 други сгради с 504 845 кв. м РЗП, съобщиха от НСИ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 22.5%, жилищата в тях – с 29.2%, а застроената им площ нараства с 18.9%. За сметка на това издадените разрешителни за строеж на административни сгради спада с 14.0%, а тяхната РЗП намалява с 74.0%. 

В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 6.7%, жилищата в тях – с 28.5%, както и разгънатата им застроена площ – с 17.9%. На годишна база разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, са по-малко с 15.9%, а на другите сгради – с 10.6%. Същевременно разгънатата застроена площ на административните сгради нараства с 38.9%, докато РЗП на другите сгради е е по-малко с 42.1%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София(столица) – 186, Пловдив – 160, Варна – 123, и Бургас – 107. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София – 1 130, Пловдив – 854, Бургас – 522 и Варна – 380 броя.

През второто тримесечие на 2016 г. е започнал строежът на 835 жилищни сгради с 2 961 жилища в тях и с 418 895 кв. м обща застроена площ, на 23 административни сгради/офиси с 77 009 кв. м РЗП и на 573 други сгради с 288 218 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 39.1%, броят на жилищата в тях – с 13.7%, а общата им застроена площ – е с 18.5% повече. Започнатите административни сгради също са повече с 64.3% и при започнатите други сгради с 55.3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 1.3%, жилищата в тях – с 18.4%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 9.9%. Броят на започнатите административни сгради пада с 14.8%, докато тяхната РЗП нараства девет пъти. Започнатите други видове сгради намаляват с 12.8%, а общата им застроена площ с 31.9%.

Най много сгради са започнати за строеж в София – 129 жилищни, 6 административни и 23 други сгради. Във Варна те са – 117 жилищни, 4 административни и 45 други сгради. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст