ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ББР: Резултатите ни са съпоставими с тези на Германската банка за развитие

Финансов дневник

Българска банка за развитие (ББР) има висока устойчивост на външни шокове. Това коментираха от ББР във връзка с резултатите на трезора след прегледа на качеството на активите му и ефектите от стрес-теста, базирани на данни към 31 декември 2015 г.

В рамките на проведения стрес-тест, при утежнен сценарий и след корекции по линия на прегледа на качеството на активите, общата капиталова адекватност на банката e 53.26% в края на тестовия хоризонт. Предвид спецификата на ББР, уместно сравнение на постигнатия резултат е например с този на NRW, Германия – банка за развитие, чието ниво на обща капиталова адекватност при изброените по-горе условия достига 35.4%.

По отношение на прегледа на качеството на активите, ББР отчита потенциал за корекция (увеличение) на нивото на обезценка и провизии в рамките на едва 900 хил. лева към края на 2016 г. Така определената потенциална допълнителна обезценка е резултат от прегледа на 97% от кредитния портфейл на банката.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст