ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ще гласуваме на референдума, само ако си поискаме бюлетина, реши ЦИК

Избори 2016 кутия

Пречки пред гласуването на референдума, иницииран от Слави Трифонов поставя ЦИК. Избирателите, които се явят да гласуват в деня на предстоящите избори – 6 ноември т. г., ще трябва изрично да декларират пред съответната секционна избирателна комисия (СИК), че желаят да гласуват и за националния референдум. Само тогава комисията ще им даде и бюлетина за референдума. Избирателят обаче няма да бъде питан дали иска да гласува за президент и вице, защото с промените в Изборния кодекс това гласуване стана задължително.

Това прие ЦИК с протоколно решение на заседанието си на 7 септември т.г. Към момента протоколът от заседанието все още не е публикуван, но на сайта на ЦИК може да се прослуша видеозаписът. Въпреки странните пропадания на звука точно по време на този дебат, което поставя интересни въпроси към толкова рекламираната публичност в работата на комисията, на записа ясно се вижда разгорещен спор по повод на това решение и се чуват сериозни опасения, че с него се прави опит да се откажат хората да гласуват. Решението е взето с 14 гласа "за", трима против (Иво Ивков, Мария Мусорлиева и Цветозар Томов), при 17 присъстващи. Трима от членовете на ЦИК не са в залата по време на гласуването. 

Начинът, по който ще се прилага това решение, ще има сериозно отражение върху валидността на резултатите от референдума, доколкото те пряко зависят от броя на гласувалите. Съгласно чл. 23 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, предложението, за което се гласува, се смята за прието, ако във вота са участвали не по-малко от гласувалите на последните парламентарни избори и ако повече от половината от участниците в референдума са гласували с "да". Ако предложението не е прието, нов референдум по същия въпрос може да бъде иницииран не по-рано от две години. А ако участвалите в референдума са по-малко от тези на последните парламентарни избори, но над 20 % от всички избиратели, и ако с "да" са гласували повече от половината от участвалите в референдума, предложението се внася в Народното събрание за разглеждане и предприемане на мерки за решаване.

Решение на ЦИК от 7 септември е прието в хода на обсъждане на точка трета от дневния ред – Проект на решение относно условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната в изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум.

Проблемът се поставя от Цветозар Томов (от гражданската квота на ГЕРБ), който отбелязва, че хората активно трябва да бъдат информирани, че има референдум, разбира се, като им се каже, че гласуването не е задължително.

Според мнозинството от членовете на ЦИК обаче, не е редно избирателят да се сугестира да участва в референдума. В този смисъл е изказването на Ерхан Чаушев (ДПС): "Става въпрос за следното: Като влезе избирателят в секционната избирателна комисия, те колко бюлетини ще му дадат в ръката, ето затуй става въпрос – дали целия наръч ще му дадат и така психологически да го подтикнат всичките да ги вкарва вътре в бюлетината или ще му дадат възможност човекът да каже нещичко си преди да кажем искам бюлетина за президент или искам бюлетина за референдум. Е затуй става въпрос: дали чисто сугестивно ще му вкарат две бюлетини в ръката или ще му дадат шанс той да каже: "искам да гласувам или не искам".
 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст