ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Прокурорската колегия на ВСС наложи наказания на редица обвинители

Висш съдебен съвет ВСС

По предложение на дисциплинарния състав Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на прокурор Цветослав Костадинов Вергов, прокурор в Специализиранат прокуратура, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т.1 от Закона за съдебната власт – „забележка“. Прокурорската колегия прие, че прокурор Вергов е извършил нарушения по чл. 307, ал. 4, т.2, и т.5 по пр.пр. 342/2014 г. на СпП, по пр. пр. 347/2014 г. на СпП, по пр.пр. 7-186/2014 г. на СпП и по пр.пр. 73/2014 г. на СпП.

По предложение на дисциплинарния състав Прокурорската колегия прие, че прокурор Вергов не е извършил дисциплинарни нарушения по останалите части от предложението на главния прокурор за ангажиране на дисциплинарна отговорност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание понижаване в ранг за срок от 1 година на полковник Светослав Димитров Йосифов – военен следовател към Военно-окръжна прокуратура Пловдив, военно-следствен участък-Стара Загора. Прокурорската колегия прие, че полковник Йосифов е осъществил дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т.3 от Закона за съдебната власт и по чл. 307, ал. 4, т.4 от Закона за съдебната власт.

По предложение на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение четири заповеди на административни ръководители, с които е обърнато внимание, както следва:

– Заповед № 832/11.07.2016 г. на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Варна, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Стоян Тодоров Загоров – прокурор в ОП-Варна.

– Заповед №1651/19.08.2016 г. на Петър Белчев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-София, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Антон Димитров Ефтимов – прокурор в СРП.

– Заповед № 13803/13.07.2016 г. на Петър Белчев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – София, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Кирил Александров Въжаров – прокурор в СРП.

– Заповед №РП-109/24.08.2016 г. на Гергана Мутафова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Александър Цанков Михайлов – прокурор в РП – Пловдив, командирован в РП – Карлово.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст