ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Съвет за развитието на капиталовия пазар – окт.2016

 

К. Караиванова: Нужни са обединени усилия за развитието на капиталовия пазар

10.10.2016 Инвестор, В израз на желанието за това днес беше подписан меморандум за създаване на Съвет за развитието на капиталовия пазар  

 

Снимка: Централен депозитар

„Нееднократните безуспешни опити досега за развитие на капиталовия пазар от една или друга институция или организация показват, че са необходими общи и обединени усилия в тази посока, защото единични такива не са достатъчни“, заяви председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова при подписването на меморандум за създаване на Съвет за развитието на капиталовия пазар.

По думите й този меморандум легитимира желанието за развитие на капиталовия пазар в България „не само като отстояваме положителни идеи, включително чрез предложения за промяна в нормативната база, но и чрез инициативи, които да насърчават бизнеса“, посочи тя.

Караиванова цитира изследване на Световната банка в 80 държави, което показва, че нарастването на пазарната капитализация на борсата с 10 процентни пункта води до директен ефект от нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) от 2500 евро на глава от населението.

„В България бизнесът все още се финансира предимно чрез банките. Компаниите много рядко набират капитал през фондовата борса, а там липсват интересни и съвременни инструменти, които да привлекат българския и чуждестранния инвеститор“, посочи още председателят на КФН.

Тя отбеляза, че основна задача на Съвета ще бъде разработването на стратегия, която да съдържа пакет мерки и времеви ангажимент, в рамките на който тези мерки да бъдат изпълнени.

„Вече има предложения за пакет мерки, които да сформират гръбнака на тази стратегия“, заяви Караиванова, като допълни, че има готовност Съветът да заработи още следващата седмица.

От своя страна депутатът Делян Добрев изрази надежда, че този Съвет ще постави капиталовия ни пазар поне на средно място в ЕС по отношение на развитие, ликвидност на борсата и оценка на компаниите на пазара.

„Няма нужда да се убеждаваме колко е важен капиталовият пазар за развитието на икономиката, нито пък има нужда да се убеждаваме в какъв хаос се намира той“, заяви Добрев. 

Още по темата

Ето че можело: SOFIX с 15% ръст за година

БФБ с 99% ръст на оборота на годишна база през септември до 22 млн. лв.

 

„Говорим за съживяване, стимулиране, но се намираме на може би най-ниската точка, откакто капиталовият пазар съществува в България“, посочи той.

По думите на Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар,  днешната стъпка е най-правилният начин за съвместна работа в посока изграждане на ефективен и работещ небанков финансов сектор.

„Днес е един хубав ден за българския капиталов пазар. Това е така, защото повече от 20 години наблюдаваме движението на пазара. Имало е възходи, имало е и спадове. Винаги е имало спорадични усилия, отделни инициативи и ефектите, които сме имали, са били с временен ефект“, обясни Големански.

Той приветства идеята за създаване на Съвет за развитието на капиталовия пазар, защото по думите му това е „шансът след 20 години опити в различни посоки всички да застанем зад една позиция и да изградим единна идея за развитието на пазара в краткосрочен и дългосрочен план“.

Меморандумът беше подписан от общо 12 организации  – Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска стопанска камара (БСК), Българска фондова борса-София, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Национална комисия за корпоративно управление (НККУ).

За изпълнение на приоритетите на Съвета се създава Координационна ръководна група с членове представители на организациите, подписали меморандума.

Функциите, които ще изпълнява тя, са анализ и оценка на състоянието на сектора, както и прогнози за процесите в него, иницииране на публични дискусии и научни изследвания по актуални теми, разработване на национална програма за повишаване на финансовата култура на потенциалните клиенти на финансови услуги и изготвяне на предложения за законодателни промени в небанковия финансов сектор.

Подписаният днес меморандум е безсрочен и в Съвета може да се включи всяка друга организация, имаща отношение към небанковия финансов сектор, и която споделя принципите му.

Като асоцииран член към него вече се присъедини Американската търговска камара в България (AmCham).

……………

10% ръст на БФБ = 2500 евро повече БВП на глава от населението

10 Октомври 2016 14:34

„Този меморандум ще легитимира желанието ни да развиваме капиталовия пазар в България не само като отстояваме положителни идеи, включително и чрез предложения за промяна в нормативната база, но и чрез инициативи, които да насърчават бизнеса, който проявява рационален интерес към капиталовия пазар". Това каза председателят на КФН Карина Караиванова по време на церемонията за създаване на Съвет за развитие на капиталовия пазар в България.

Тя даде и конкретен пример с изследване на Световната банка, направено в 80 държави. От него става ясно, „нарастването на пазарната капитализация на борсата с 10 процентни пункта води до директен ефект от нарастването на БВП с 2500 евро на глава от населението".

„В КФН не само сме набелязали основните проблеми пред българския капиталов пазар, но ще предложим още на първото заседание на Съвета следващата седмица практически решения. От наша страна, като регулатор, обещавам, че ще ангажираме експертния капацитет на комисията в пълен обем, за да предложим на Съвета смислени решения за капиталовия пазар.", каза г-жа Караиванова.

Съветът се създава като официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов сектор. Сред основните му приоритети са изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия пазар в средносрочен и дългосрочен план; повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на регулиран пазар; усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари; създаване на условия за финансиране на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар; въвеждане за търговия на нови финансови инструменти на регулиран пазар; създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез оперативни програми и средства от ЕС, и др.

„Учредяването на Съвета е исторически момент не само поради факта, че е без прецедент в сектора до момента, но най-вече заради обединението на всички заинтересовани страни за развитието на капиталовия пазар в България. Убедени сме, че това е най-правилният начин за съвместна работа в посока изграждане на ефективен и работещ небанков финансов сектор", каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

За изпълнение на приоритетите на Съвета се създава Координационна ръководна група, с членове – представители на организациите подписали меморандума. Функциите, които ще изпълнява Координационната ръководна група са: анализ и оценка на състоянието на сектора, както и прогнози за процесите в него; иницииране на публични дискусии и научни изследвания по актуални теми; разработване на национална програма за повишаване на финансовата култура на потенциалните клиенти на финансови услуги и изготвяне на предложения за законодателни промени в небанковия финансов сектор.

Координационната ръководна група ще действа следвайки правила за равнопоставеност на всички участници, приемане на общи позиции по въпроси от водещо значение за капиталовия пазар, провеждане на консултациите в конструктивен дух и при забрана за преследване на секторни интереси, и индивидуални казуси на отделните й членове.

Подписаният днес меморандум е безсрочен и в Съвета може да се включи всяка друга организация имаща отношение към небанковия финансов сектор, и която споделя принципите му.

Съветът се създава по инициатива на Централен депозитар, Комисия за финансов надзор (КФН), народния представител Делян Добрев и в партньорство с Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска стопанска камара (БСК), Българска фондова борса-София, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Национална комисия за корпоративно управление (НККУ).

Като асоцииран член към него вече се присъедини Американската търговска камара в България (AmCham).

……………

Създава се Съвет за развитие на капиталовия пазар в България 0

10.10.2016 | 15:50

по статията работи: econ.bg

Представители на ръководствата на институции и организации подписаха днес меморандум за учредяването на Съвета

По инициатива на Централен депозитар, Комисия за финансов надзор (КФН), народния представител Делян Добрев и в партньорство с Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска стопанска камара (БСК), Българска фондова борса-София, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Национална комисия за корпоративно управление (НККУ) – се създава Съвет за развитие на капиталовия пазар в България.

Представители на ръководствата на институциите и организациите подписаха днес меморандум за учредяването на Съвета.

„В КФН не само сме набелязали основните проблеми пред българския капиталов пазар, но ще предложим още на първото заседание на Съвета следващата седмица практически решения. От наша страна, като регулатор, обещавам, че ще ангажираме експертния капацитет на комисията в пълен обем, за да предложим на Съвета смислени решения за капиталовия пазар.“, каза Карина Караиванова, председател на КФН.

Съветът се създава като официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов сектор. Сред основните му приоритети са изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия пазар в средносрочен и дългосрочен план; повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на

регулиран пазар; усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари; създаване на условия за финансиране на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар; въвеждане за търговия на нови финансови инструменти на регулиран пазар; създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез оперативни програми и средства от ЕС, и др.

„Учредяването на Съвета е исторически момент не само поради факта, че е без прецедент в сектора до момента, но най-вече заради обединението на всички заинтересовани страни за развитието на капиталовия пазар в България. Убедени сме, че това е най-правилният начин за съвместна работа в посока изграждане на ефективен и работещ небанков финансов сектор.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

За изпълнение на приоритетите на Съвета се създава Координационна ръководна група, с членове – представители на организациите подписали меморандума. Функциите, които ще 

изпълнява Координационната ръководна група са: анализ и оценка на състоянието на сектора, както и прогнози за процесите в него; иницииране на публични дискусии и научни

изследвания по актуални теми; разработване на национална програма за повишаване на финансовата култура на потенциалните клиенти на финансови услуги и изготвяне на предложения за законодателни промени в небанковия финансов сектор.

Координационната ръководна група ще действа следвайки правила за равнопоставеност на всички участници, приемане на общи позиции по въпроси от водещо значение за капиталовия пазар, провеждане на консултациите в конструктивен дух и при забрана за преследване на секторни интереси, и индивидуални казуси на отделните й членове.

Подписаният днес меморандум е безсрочен и в Съвета може да се включи всяка друга организация имаща отношение към небанковия финансов сектор, и която споделя принципите му. Като асоцииран член към него вече се присъедини Американската търговска камара в България (AmCham).

……….

10-10-2016Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

По инициатива на Централен депозитар, Комисия за финансов надзор (КФН), народния представител г-н Делян Добрев и в партньорство с
Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска стопанска камара (БСК), Българска фондова борса-София, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Национална комисия за корпоративно управление (НККУ) – се създава Съвет за развитие на капиталовия пазар в България.
Представители на ръководствата на институциите и организациите подписаха днес меморандум за учредяването на Съвета.

„В КФН не само сме набелязали основните проблеми пред българския капиталов пазар, но ще предложим още на първото заседание на Съвета следващата седмица практически решения. От наша страна, като регулатор, обещавам, че ще ангажираме експертния капацитет на комисията в пълен обем, за да предложим на Съвета смислени решения за капиталовия пазар.“, каза г-жа Карина Караиванова, председател на КФН.

Съветът се създава като официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов сектор. Сред основните му приоритети са изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия пазар в средносрочен и дългосрочен план; повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на регулиран пазар; усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари; създаване на условия за финансиране на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар; въвеждане за търговия на нови финансови инструменти на регулиран пазар; създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез оперативни програми и средства от ЕС, и др.  

„Учредяването на Съвета е исторически момент не само поради факта, че е без прецедент в сектора до момента, но най-вече заради обединението на всички заинтересовани страни за развитието на капиталовия пазар в България. Убедени сме, че това е най-правилният начин за съвместна работа в посока изграждане на ефективен и работещ небанков финансов сектор.“, каза г-н Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

За изпълнение на приоритетите на Съвета се създава Координационна ръководна група, с членове – представители на организациите подписали меморандума. Функциите, които ще изпълнява Координационната ръководна група са: анализ и оценка на състоянието на сектора, както и прогнози за процесите в него; иницииране на публични дискусии и научни изследвания по актуални теми; разработване на национална програма за повишаване на финансовата култура на потенциалните клиенти на финансови услуги и изготвяне на предложения за законодателни промени в небанковия финансов сектор.
Координационната ръководна група ще действа следвайки правила за равнопоставеност на всички участници, приемане на общи позиции по въпроси от водещо значение за капиталовия пазар, провеждане на консултациите в конструктивен дух и при забрана за преследване на секторни интереси, и индивидуални казуси на отделните й членове.

Подписаният днес меморандум е безсрочен и в Съвета може да се включи всяка друга организация имаща отношение към небанковия финансов сектор, и която споделя принципите му. Като асоцииран член към него вече се присъедини Американската търговска камара в България (AmCham).

Пълният текст на меморуандума и на правилата за работа на Съвета могат да бъдат открити тук и тук.

………………

Васил Велев: КФН трябва да завиши таксите за компаниите минимално

10.10.2016 Инвестор, Според него разликата във финансовите възможности на компаниите и тези на пенсионните фондове и застрахователните дружества е огромна

 „Бихме искали да видим в цялост бюджета и ръста на таксите, за да подкрепим изцяло с една стъпка преминаването към самофинансиране на Комисията за финансов надзор“, коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), идеята на КФН да спре да разчита на бюджетна субсидия.

Според него може би е по-добре Комисията да не се отказва веднага от цялата бюджетна субсидия. По негово мнение това може да се направи по-плавно, за да няма рязък ръст в размера на таксите.

Той обясни, че асоциацията ще следи внимателно предложението на Комисията в частта такси на листваните компании, тъй като по думите му "те не са толкова хомогенни като пенсионните фондове и застрахователните дружества“.

Още по темата

Идеята на КФН да се самоиздържа от такси намира подкрепа сред бизнеса

 

„За нас е важно да видим частта, която се отнася до листваните компании. Надяваме се там таксите да бъдат завишени минимално, тъй като основните активи на капиталовия пазар са в пенсионните компании и застрахователните дружества. За тях и надзорът отнема много по-голям ресурс“, категоричен бе Велев.

Той посочи като характерна особеност на нашия капиталов пазар именно голямата разлика във финансовите възможности на различните компании. "За това окончателната си подкрепа ще дадем, след като видим конкретния проект“, подчерта Велев.

По думите му има и нов надзорен субект в дейността на Комисията и това са предприятията с над 50% държавно или общинско участие, както и доставчиците на услуги от общ интерес, които са поднадзорни от Комисията за енергийно и водно регулиране.

„Би било правилно да се събират такси и от тях, така бюджетът като приходи ще бъде по-справедливо разпределен“, смята още Велев. 

………….

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст