ВСС ще експериментира електронно дистанционно гласуване за избор на членове на ВСС през ноември 2016 г.

Висш съдебен съвет ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши експерименталното електронно дистанционно гласуване, съобразно приетите правила по чл. 29б, ал. 1 от ЗСВ да се проведе на 16 и 17 ноември 2016 г., по едно и също време в три отделни и независими процедури за избор на съдии, прокурори и следователи.

Експерименталният избор ще се проведе по списък на „кандидати”, съставен от имената на изборните членове на ВСС от 6-ти състав/в периода от 27.09.1991 г.  до 06.12.1991 г./ и 7-ми състав /от 03.10.2012 г. до момента/, с изключение на тези които откажат.

В системата за електронно гласуване ще бъдат въведени имената и необходимата допълнителна информация на всички магистрати, съгласно заетия към 01.11.2016 г. щат, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

По време на тестовете ще бъде извършена оценка на системата по отношение гарантирането на тайната на гласуването и свободното волеизявление от вътрешни за системата специалисти и от поканени за участие външни експерти.

В преходните и заключителните разпоредби на Закона за съдебната власт е регламентирано, че прекият избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите се провежда чрез електронно дистанционно гласуване, в случай че преди избора ВСС внедри система, която да гарантира тайната на гласуването и свободното волеизявление. Електронното гласуване не отменя възможността за гласуване с хартиени бюлетини.

В закона е предвидено не по-късно от 10 месеца преди изтичането на мандата на изборните членове на избрания през 2012 г. Висш съдебен съвет се провежда експериментално електронно дистанционно гласуване съобразно правила по чл. 29б, ал. 1.

Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 30 от заседанието проведено на 28.07.2016 г. прие ПРАВИЛА за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст