Съставиха списък на действащите 1510 прокурори в България

ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет състави списък на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ според, който в 14-дневен срок от насрочване на прекия избор на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите съответната колегия на Висшия съдебен съвет съставя списъци на действащите съдии, прокурори и следователи, които служат за избирателни списъци.

Списъкът включва имената на 1510 прокурори и ще бъде публикуван на интернет страницата на ВСС.

В тридневен срок от публикуване на списъка всеки прокурор, на основание чл. 29д, ал. 2 от ЗСВ може да поиска от Прокурорската  колегия на Висшия съдебен съвет да бъде включен в списъка. Колегията се произнася в тридневен срок от постъпване на искането с решение, което не подлежи на обжалване.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание приемането на Правила за статута и дейността на прокурорите и следователите-наставници, с оглед даване възможност на всички членове на колегията да се запознаят с представените проекти.

С последните изменения и допълнения на Закона за съдебната власт са въведени промени в института на магистрата – наставник, налагащи промяна и в Правилата за статута и дейността на прокурора – наставник, приети с решение на ВСС по протокол № 4/03.02.2011 г.

На свое заседание от 29.09.2016 г. Управителния съвет на Националния институт на правосъдието е приел проект за изменения и допълнения на Правилата за статута и дейността на прокурора-наставник и е взел решение да предложи на Прокурорската колегия на ВСС да приеме съответните изменения и допълнения в тях.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст