ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Растат инвестициите в научни изследвания

наука

През 2015 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 847.2 млн. лв., което е с 27.4% повече в сравнение с предходната година, сочат данните на Националният статистически институт (НСИ).

Интензивността на НИРД, измерена като процент на разходите за НИРД от БВП също нараства спрямо предходната година – от 0.79% през 2014 г. на 0.96% през 2015 година.

Все още обаче страната ни остава доста далеч от националната си цел, свързана с реализацията на стратегия "Европа 2020", която е за достигане на 1.5% разходи за наука спрямо БВП през 2020 година.

Нарастването на общите разходи за научни изследвания през 2015 г. спрямо предходната година се дължи основно на частния сектор. Фирмите в страната са увеличили инвестициите си за развойна дейност със 183.7 млн. лв., или с 42 на сто. Оказва се, че бизнесът осигурява почти три четвърти  – 73.3% от общите разходи за НИРД. Сектор "Предприятия" продължава да бъде най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 73.3% от общите разходи за НИРД. Следват секторите "Държавно управление","Висше образование" и "Нетърговски организации" с дялове съответно от 20.8, 5.4 и 0.5 на сто.

През 2015 г. персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност у нас, е 22 421 души, което е с 16.0% повече в сравнение с предходната година. Делът на жените от общия персонал, зает с НИРД, е 48.3%, показват още данните на НСИ.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че на протеста срещу БФС част от униформените са превишили правомощията си?

Подкаст