ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Съдийската колегия на ВСС за председател на ОС – Велико Търново

Висш съдебен съвет ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра Теодорина Димитрова – Николова за председател на Окръжен съд – Велико Търново.  Другите кандидати получиха съответно: Пламен Борисов Борисов – съдия в Окръжен съд – Велико Търново – 3 гласа подкрепа, а Марияна Микова Лазарова – Кабакчиева – съдия в Административен съд – Велико Търново – 0 гласа.

Теодорина Михайлова Димитрова – Николова има над 20 години юридически стаж, 19 от които в органите на съдебната власт. Била е съдия и заместник – председател на Районен съд – Горна Оряховица, а от 15 май 2012 г. е съдия в Окръжен съд – Велико Търново. За периода 23 март 2015 г. – 3 юни 2016 г. е била командирована в Апелативен съд – Велико Търново, Наказателно отделение. От 12 юли 2016 г. изпълнява функциите заместник административен ръководител – заместник председател на Окръжен съд – Велико Търново.

Пред членовете на ВСС тя набеляза като основни цели на своята работа усъвършенстване на управлението на съда за постигане на качествено и ефективно правосъдие, развитие на кадровия потенциал за постигане на максимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване, гарантиране на достъпа до правосъдие, борба с корупцията и противодействие на конфликтите.

Въпроси към нея поставиха членовете на Съдийската колегия на ВСС Галя Георгиева, Галина Карагьозова, Юлия Ковачева и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов относно управленския екип, който би сформирала като административен ръководител, набелязаните от нея мерки за развитие на съда по отношение на човешките ресурси, работата на съдебните служители с потребители на съдебни услуги, комуникацията на административния ръководител с граждани, както и позицията й за промяната на съдебната карта.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Николова заявиха членът на Съдийската колегия Димитър Узунов и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. Те обърнаха внимание на високите й професионални качества и наличието на управленски опит, по-доброто й представяне в изслушването пред Съдийската колегия и защита на подробно разработената от нея управленска концепция, на заявения от нея екипен принцип за ръководство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст