Съдийската колегия на ВСС сезира Пленума на ВСС относно възстановяването на длъжност на магистрати, подсъдими по наказателни дела

Висш съдебен съвет ВСС

Съдийската колегия на ВСС взе решение да сезира Пленума на ВСС, който да изготви принципно становище относно възстановяването на длъжност на съдии и прокурори, които са били временно отстранени, поради водено срещу тях наказателно дело. Целта е двете колегии на Висшия съдебен съвет – Съдийската и Прокурорската да съблюдават еднакъв подход в подобни казуси.

Решението на Съдийската колегия бе взето във връзка с молби на Веселин Славов Пенгезов – временно отстранен от длъжност „съдия“ в Софийския апелативен съд, и Люба Михайлова Петрова – временно отстранена от длъжност „съдия“ в Районен съд – Раднево. Двамата желаят да бъдат възстановени като магистрати, поради отпадане на основанието за временното им отстраняване – чл. 230, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

С решение по протокол № 20 от 18 октомври 2016 г. Съдийската колегия изиска от Софийския градски съд обвинителния акт по НОХД № 2833/2015 г., по което е подсъдим Веселин Пенгезов, и по НОХД №1239/2016 г., по което е подсъдима Люба Петрова, ведно с информация от деловодната система за движението на делата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст