ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

75 незаконосъобразни разпоредби в общински наредби са отменени след протести на прокуратурата до административните съдилища

ВАС

От ВАП е организирана проверка по реда на надзора за законност спрямо норми от подзаконовите нормативни актове, приети от общинските съвети и касаещи поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, изисквания за извършване на рекламна дейност и др.

Установени са общо 259 общински наредби, регламентиращи различни по характер условия, задължения, ограничения и тежести в противоречие с нормативната уредба от по-висок ранг – Конституцията, Закона за устройство на територията, Закона за местните данъци и такси, Закона за нормативните актове, Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и др., практиката на Съда на Европейския съюз.

От прокурорите в страната са подадени 224 протеста до административните съдилища и 16 предложения за отмяна на норми от общинските наредби.

До момента от административните съдилища са постановени 25 решения, с които са уважени подадените протести и са отменени незаконосъобразни разпоредби в общините Плевен, Смолян, Габрово, Ямбол, Добрич, Силистра, Мадан, Несебър, Септември, Момчилград, Мадан и др. Няма отхвърлени протести.

В 50 случая с решения на съответните общински съвети /Шумен, Велинград, Перущица, Сандански и др./, разпоредбите, атакувани от прокуратурата, са отменени и с елиминирането им е постигната целта на прокурорските мерки.

Очаква се произнасянето по същество по останалите образувани съдебноадминистративни производства.

Ефектът от проверката се открива в предприетите мерки за отстраняване на незаконосъобразните административни тежести за физически и юридически лица, вкл. и на задължения за заплащане на такси.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст