ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

370 млн.лв. са инвестициите в градско развитие и културно-исторически туризъм

лиляна павлова

Осигуряваме 370 млн.лв. за инвестиции чрез фондове за градско развитие и развитието на културно-историческия туризъм. Това е важна стъпка за облагородяване на регионите в България, разкриването на обекти за културно-исторически туризъм и разкриването на нови работни места. Това заяви министър Лиляна Павлова, която присъства на подписването на Финансово споразумение по управление на средствата за финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД.

Споразумението е важен етап от изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. То дава възможност в България да се приложи напълно нов иновативен подход за управление и инвестиране на публичните средства чрез финансови инструменти. Средствата ще бъдат насочени към проекти за финансиране на инвестиции в областта на устойчивото и интегрирано градско развитие в 39-те града от националната полицентрична система, енергийна ефективност и регионалния туризъм на територията на цялата страна. Наред с това, заинтересованите лица, които осъществяват дейност в областта на регионалното и градско развитие (в т.ч. общини и общински предприятия), ще бъдат насърчени да прилагат предприемачески подход, когато подготвят и осъществяват жизнеспособни инвестиции, като допринасят значително за устойчивото социално-икономическо развитие на регионите. Средствата ще бъдат използвани изцяло или частично за инвестиции в спортна инфраструктура, енергийна ефективност на жилищни сгради и студентски общежития, културна инфраструктура, градска среда, както и в зони с потенциал за икономически растеж и интегриран градски транспорт. 

Лиляна Павлова напомни, че съгласно изискванията в програмния период до 2020 г., всяка оперативна програма трябва да задели ресурс за подобен тип финансови инструменти, с което ще се осигурят около 3 млрд.лв. за инвестиции чрез фонда на принципа на финансовия инженеринг.

В предишния програмен период пилотно стартира управлението на такива финансови инструменти по инициативата "Джесика" с 33 млн. евро и два фонда, които са довели до инвестиции от над 180 млн.лева.
 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст