ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

АС – Русе отмени разпоредби от наредба на Общинския съвет в града

Административен съд Русе

Със съдебен акт от 11 ноември 2016 г. по административно дело №260/2016 г. Административен съд – Русе отмени текстове от Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламна дейност на територията на община Русе.

Делото бе образувано по протест на Окръжна прокуратура – Русе с мотивите, че част от текстовете в Наредбата са незаконосъобразни, приети в противоречие с материалноправните разпоредби и подлежат на отмяна.

Оспорените норми предвиждат схемите за поставяне на преместваеми обекти върху имоти частна собственост да се изготвят целогодишно и с одобрението на Главния архитект на Общината. Наредбата регламентира и изискването за писмено съгласие и нотариална заверка на подписите на съсобствениците при поставяне на рекламни елементи в частни имоти.

Съдът намира, че при приемане на оспорените текстове е допуснато противоречие със Закона за устройство на територията, който не поставя изискване за писмено съгласие на съсобствениците с нотариална заверка на подпис, дата или съдържание. Съдът припомня още, че изготвянето на подробна схема е необходимо условие само при разполагането на преместваеми обекти върху терени държавна и общинска собственост, но не и в частни имоти.

Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст